Nástroje evropského sociálního dialogu

9 let spolupráce, 39 seminářů, 600 účastníků - bilance aktivit na posílení sociálního dialogu v Evropě a implementace společných autonomních dohod a akčních plánů.

Jednání o pracovní době na mrtvém bodě

Evropští zaměstnavatelé litují, že odbory nejsou schopny pokračovat v jednáních o směrnici o pracovní době, která je zásadní pro adaptaci na nové podmínky.