Prohlášení průmyslových svazů zemí CEE: Cesta ke klimatické neutralitě vyžaduje konstruktivní řešení

Evropská rada by měla na svém zasedání ve dnech 10. a 11. prosince 2020 rozhodnout o zvýšení klimatických ambicí Evropské unie do roku 2030. Svaz průmyslu a dopravy ČR souhlasí s postupnou cestou ke klimatické neutralitě. Obává se ale dopadů zpřísnění cíle pro snížení emisí oxidu uhličitého na 55 či více procent v roce 2030 oproti roku 1990. Zvýšení klimatických ambicí totiž přinese nejen příležitosti, ale také větší rizika a náklady pro řadu odvětví.

Podobné názory a požadavky jako Svaz průmyslu a dopravy ČR mají i zaměstnavatelské a průmyslové asociace z okolních zemí. Svaz průmyslu a dopravy s kolegy z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Slovinska vydal v této věci společné prohlášení, které naleznete zde.

kategorie Iniciativa CEE
zpět