Výzva k reindustrializaci a rozvoji modernějšího průmyslu

Společný poziční dokument průmyslových svazů střední a východní Evropy, členů BUSINESSEUROPE, identifikuje pět klíčových oblastí pro rozvoj průmyslu v Evropě.

Na základě jednání ve slovinských Rimských Toplicích ve dnech 8. a 9. října 2012 přijaly průmyslové a zaměstnavatelské svazy ze střední a východní Evropy - České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Slovinska  - členské svazy BUSINESSEUROPE, společný poziční dokument k nové průmyslové politice EU, v němž vítají záměr Evropské komise zvýšit podíl průmyslu v Evropě na 20 % HDP a volají po skutečné strategii reindustrializace a rozvoji modernějšího průmyslu v Evropě.

Iniciativa průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy od svého vzniku v roce 2005 usiluje o to, aby se role průmyslu v Evropě vrátila zpět na politickou agendu a aby se v Evropě rozšířil nový pohled na průmysl. Ve světle složité hospodářské situace v Evropě se pozornost tvůrců politik opět začíná upínat směrem k průmyslové politice a roli průmyslu jako motoru růstu.

Ve světle aktuálních výzev a v reakci na návrhy Evropské komise a její poslední sdělení k reindustrializaci Evropy „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářské oživení“ (COM(2012) 582) přijala Iniciativa společný poziční dokument, který identifikuje klíčové oblasti, jimž by měla být věnována zvýšená pozornost, a sice:

  • podnícení růstu podniků ve správném regulatorním rámci;
  • novou kulturu kapitálových trhů zaměřených na financování růstu, včetně efektivní správy veřejných fondů;
  • posilování globální konkurenceschopnosti Evropy ve výzkumu a inovacích;
  • trhy práce jako pilíř industrializačních politik (důraz na technické dovednosti)
  • a rostoucí ceny energií a surovin a nedostatečné a vzájemně protichůdné politiky v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Poziční dokument průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy k nové průmyslové politice pro Evropu (AJ) [pdf 634 kB] – shrnutí (AJ) [pdf 244 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

 

 

Blízková Marta
/
kategorie Iniciativa CEE
zpět