Doporučení CEE-Iniciativy k Průmyslovému paktu pro Evropu

Svazy před zasedáním Rady pro konkurenceschopnost identifikují klíčové oblasti Průmyslového paktu, jimž by měla být věnována zvýšená pozornost.

Před zasedáním Rady pro konkurenceschopnost 20. – 21. února 2014 adresovaly průmyslové a zaměstnavatelské svazy ze střední a východní Evropy - České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Slovinska  - členské svazy BUSINESSEUROPE, společný dopis předsedům svých vlád s požadavky na nový Průmyslový pakt pro Evropu.

Pakt je pro region střední a východní Evropy zásadní. Středoevropská (CEE) iniciativa v dopise identifikujeklíčové oblastijimž by měla být věnována zvýšená pozornost, a to:

  • Evropa potřebuje koherentní a předvídatelnou dlouhodobou politiku v oblasti klimatu a energetiky na podporu konkurenceschopného průmyslu. Závazky EU v oblasti klimatických změn musí být v souladu s globálními snahami.
  • Správní struktura EU by se měla přizpůsobit tak, aby všechny legislativní iniciativy byly v souladu se zaměřením průmyslové politiky.
  • Zvláštní pozornost by měla být zaměřena na roli dynamických vůdčích podniků („tahounů“).
  • Komise by měla pokračovat v minimalizaci regulatorních nákladů, přizpůsobit své nástroje hodnocení, nezávislé posouzení dopadů z hlediska konkurenceschopnosti by se mělo stát povinným pro všechny politické a legislativní iniciativy.

Dopis průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy k Průmyslovému paktu pro Evropu (AJ) [pdf  146 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Iniciativa CEE
zpět