Byznys střední a východní Evropy v Karlových Varech

Na pozvání SP ČR jednali lídři zaměstnavatelských svazů k tématu obnovené instituce EU a jejich agenda - investice, růst, zaměstnanost i sankce vůči Rusku.

Na pozvání Svazu průmyslu a dopravy ČR se ve dnech 9. – 10. 10. 2014 sešli v Karlových Varech na svém 15. zasedání lídři průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy (IV, SP ČR, HUP, MGYOSZ-BUSINESSHUNGARY, RÚZ a ZDS), aby diskutovali o aktuálních tématech na evropské scéně - ekonomické situaci v EU, změnách v evropských institucích, situaci na Ukrajině a s ní spojených ekonomických sankcích. Jednání přišel podpořit primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek.

Členové Iniciativy průmyslových svazů střední a východní Evropy (CEE-Iniciativy) se vzájemně informovali o ekonomické a politické situaci ve svých zemích. Zpráva Evropské komise o konkurenceschopnosti z letošního září ukázala, že evropská ekonomika začíná pozvolna oživovat. Růst je však stále křehký. Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE ve svém podzimním hospodářském výhledu odhaduje růst HDP v EU v roce 2014 na 1,4 % a v eurozoně 1 %. Ze členů Iniciativy se Rakousko dostalo do skupinky zemí, které Evropská komise označuje za země s vysokou, ale stagnující průmyslovou konkurenceschopností. Česká republika, Maďarsko a Slovensko patří mezi země s mírnou, avšak zlepšující se konkurenceschopností a Slovinsko a Chorvatsko spadly mezi země s mírnou, ale stagnující průmyslovou konkurenceschopností.

  • Prioritou je podpořit investice v EU, posílit růst, uspíšit reformy, snížit nezaměstnanost a přinést nové pracovní příležitosti, zejména mladým lidem.

Nový Evropský parlament a nová Evropská komise přinášejí průmyslníkům a podnikatelům SVE unikátní příležitost podílet se na agendě nastupujícího prezidenta Evropské komise Jean-Claude Junckera. Inovativní struktura Evropské komise, systém viceprezidentů, metoda týmové spolupráce a přerozdělení portfolií si vyžádá přehodnocení tradičních přístupů ke spolupráci byznysu s evropskými institucemi, zejména s Evropským parlamentem.

  • Členové CEE-Iniciativy se dohodli na důslednější a efektivnější spolupráci s delegacemi svých zemí v EP. Počátkem roku 2015 plánují setkání na vysoké úrovni, které umožní podnikatelům regionu SVE jasně deklarovat evropským lídrům své priority a očekávání v rámci jejich nového mandátu.

Nejasný a stále nepředvídatelný vývoj situace kolem Ukrajiny a třetí vlna sankcí EU proti Rusku komplikuje život podnikům působícím v regionu SVE. Řada zemí regionu vykazuje vysoký podíl průmyslu, zejména zpracovatelského, na svém HDP. Střešní podnikatelské a zaměstnavatelské organizace SVE podporují dohodnuté principy BUSINESSEUROPE – podporovat Ukrajinu, podržet Evropskou komisi v jejích rozhodnutích, udržet obchodní kontakty s Ruskem a posílit energetickou nezávislost. Nicméně jednotlivé svazy musí čelit konkrétní situaci ve své zemi, spolupracují s vládami, podporují své podniky a odhadují současné i potenciální škody i dopady na zaměstnanost.

Členské svazy CEE-Iniciativy se shodly na tom, že, pokud budou sankce pokračovat, může to mít během příštích dvou let pro průmysl a podnikání v SVE velmi vážné důsledky, jak pokud jde o ztráty trhů a zpřetrhání partnerských vztahů, tak o masivní ztráty pracovních míst.

  • Prioritou Evropské komise by mělo proto být pomoci členským státům přeorientovat a diversifikovat jejich exportní strategie a posílit pozice na nových trzích. S tím souvisí i ambicióznější a odpovědnější přístup Komise ke směrování společné obchodní politiky a dojednání vyvážených a spravedlivých dvoustranných dohod o volném obchodě (FTAs) a komplexních hospodářských a obchodních dohod CETAs).

Závěry zasedání CEE-Iniciativy v Karlových Varech 9. - 10. 10. 2014 (AJ) [pdf 67 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Iniciativa CEE
zpět