Hlas byznysu je v Evropském parlamentu málo slyšet

Prohlášení průmyslových svazů CEE-Iniciativy


Střední a východní Evropa toho může Evropské unii hodně nabídnout - průmyslovou základnu, geopolitickou stabilitu a pozitivní růst. Potřebuje však inspirující podnikatelské prostředí nezatížené zbytečnou regulací a administrativou, kvalitní infrastrukturu, energetickou diverzitu, fungující vnitřní trh a smělejší společnou obchodní politiku. Region střední a východní Evropy musí zvýšit svoji atraktivitu pro investory.

Co přinese byznysu střední a východní Evropy (SVE) energetický balíček, nová investiční strategie, spravedlivější regulace a tolik démonizovaná transatlantická obchodní a investiční dohoda – to byla hlavní témata společného setkání zástupců podnikatelských a zaměstnavatelský svazů České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska s jejich protějšky z Evropského parlamentu (EP) dne 17. 6. 2015 v prostorách EP. Setkání mělo formu pracovní snídaně na pozvání rakouského europoslance Othmara Karase a jeho kolegů Ivana Štefance (Slovensko) a Evžena Tošenovského (Česká republika). Europoslanec Othmar Karas a generální ředitel rakouského IV Christoph Neumayer ve svých zahajovacích projevech zdůraznili specifika regionu střední a východní Evropy, jeho výrazný příspěvek k reindustrializaci Evropy, ale na druhou stranu i velkou citlivost byznysu na dopady legislativy EU v této oblasti. Generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová navázala, že je třeba především vytvářet podmínky pro průmysl, a to zejména v oblasti přístupu ke kvalifikované pracovní síle. Z toho důvodu vyhlásil SP ČR rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Rozvoj transatlantických vztahů jen prospěje konkurenceschopnosti evropských podniků,“ apelovala na přítomné europoslance a europoslankyně. „Podpořte TTIP, který výrazně přispěje ke zlepšení podmínek pro obchod i podnikání.“

Hlavním poselstvím setkání však byl apel na byznys, a jeho aktivitu v ovlivňování legislativního procesu v EU. Hlas byznysu musí být více slyšet, řekl český europoslanec Pavel Telička. „Byznys musí být aktivnější a musí nás udržovat pod tlakem. A za to může očekávat, že my se o jejich požadavky budeme zasazovat.“

Výstupem z jednání bylo společné prohlášení průmyslových svazů České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Slovenska a Slovinska „Evropská průmyslová politika z pohledu SVE“. Evropa potřebuje překonat investiční deficit 230 až 370 miliard euro, aby se dostala na úroveň před hospodářkou krizí. Správné regulatorní rámce na úrovni EU a národních úrovních mohou investice usnadnit. Předpokladem je vyvážená transpozice směrnic EU tak, aby nepodkopávala vnitřní trh nebo nenarušila hospodářskou soutěž uvnitř EU. Energetické a klimatické politiky musí stimulovat růst založený na fungujících energetických trzích. Je třeba zúročit potenciál Evropy, podpořit inovace a digitální transformaci, modernizovat trhy práce podporující průmyslové politiky a snižující nezaměstnanost.

pdfProhlášení průmyslových svazů CEE-Iniciativy222.67 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Iniciativa CEE
zpět