Iniciativa CEE: společné dokumenty

Iniciativa průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy

Iniciativa průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy (tzv. Středoevropská iniciativa či CEE-Iniciativa) vznikla v roce 2005. Nejsilnější průmyslové a podnikatelské svazy: SP ČR, IV (Rakousko), MGYOSZ (Maďarsko), RÚZ (Slovensko) a  ZDS (Slovinsko) tehdy zahájily úzkou regionální spolupráci na podporu prosperity a stability v regionu střední a východní Evropy. V roce 2008 se k iniciativě připojil HUP (Chorvatsko).

Všechny svazy jsou členy BUSINESSEUROPE – Konfederace evropského podnikání, sdílí společné hodnoty a přesvědčení a v otázkách společného zájmu spolupracují v zájmu hospodářského, sociálního a politického rozvoje regionu podporou hospodářského růstu, zaměstnanosti a prosperity.

Iniciativa využívá synergií, přijímá společné iniciativy a realizuje společné aktivity na národní a evropské úrovni.

Společné dokumenty

Dopis ke konkurenceschopnosti průmyslu a zlepšování právní úpravy (AJ) (květen 2016)

Dopis k udělení statusu tržního hospodářství Číně a modernizaci nástrojů na ochranu obchodu (AJ) (květen 2016)

Společné stanovisko k perspektivám v oblasti ochrany dat  (AJ) (prosinec 2015)

Prohlášení průmyslových svazů CEE-Iniciativy (AJ) (červen 2015)

Dopis průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy k Průmyslovému paktu pro Evropu (AJ) (únor 2014)

Společný dopis k budoucnosti energetické a klimatické politiky EU (AJ) (květen 2013)

Společný dopis k pokynům k regionální státní podpoře v období 2014 – 2020 (AJ) (duben 2013)

Poziční dokument průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy k nové průmyslové politice pro Evropushrnutí (AJ) (listopad 2012)

Poziční dokument průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy k energetické a klimatické politice EU po roce 2012(AJ) (červen 2012)

Výstupy společného projektu „Stárnoucí pracovní síla: příležitost pro podniky“ (AJ) (2010)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy 

Blízková Marta
/
kategorie Iniciativa CEE
zpět