Uzavřete partnerství s UN Women

Staňte se ambasadory v kampani „He For She“.


U příležitosti oslav 70. výročí založení Organizace spojených národů a 70 let českého členství v této mezinárodní organizaci navštívila Prahu ve dnech 1. – 2. 6. 2015 paní Lakshmi Puri, náměstkyně generálního tajemníka OSN a zástupkyně výkonné ředitelky Entity OSN pro rovnost žen a mužů a posílení role žen ve společnosti (UN Women). Paní Lakshmi Puri vystoupila na konferenci „70 let v OSN: udržitelný rozvoj jako výzva a příležitost“, jejímž cílem bylo přispět do národní diskuse o udržitelném rozvoji, podpořit komunikaci mezi zainteresovanými aktéry a poukázat na propojenost globální a národní roviny udržitelného rozvoje. Na okraj konference se paní Lakshmi Puri 1. 6. 2015 setkala se zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů, paní Milenou Jabůrkovou, členkou představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, paní Irenou Bartoňovou Pálkovou, viceprezidentkou Hospodářské komory ČR, a panem Tomášem Vrbíkem, tajemníkem Úřadu HK ČR. 

Paní Lakshmi Puri představila aktivity a projekty UN Women na posílení role žen ve společnosti, zmínila projekt „Step it up for Gender Equality“, který si klade za cíl do roku 2030 dosáhnout rovného přístupu k příležitostem a právům pro muže i ženy, a zejména kampaň „He For She“, jejímž cílem je podpořit angažmá mužů po celém světě pro gendrovou rovnost. Paní Lakshmi Puri vyjádřila přání spolupracovat se zástupci podnikatelské sféry v České republice coby nositeli změn, uzavřít partnerství s podniky, domácími i nadnárodními, aktivními ve prospěch společnosti v této oblasti nad rámec klasické společenské odpovědnosti. Ambicí je působit i v rámci dodavatelských řetězců. Podnikům se otevírá možnost zapojit se do kampaní, stát se členy Rady UN Women pro soukromý sektor -„Private Sector Leadership Advisory Council“ a ambasadory místní podnikatelské komunity při UN Women.

Paní Lakshmi Puri vnímá, že Česká republika si počíná v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v komparaci s ostatními zeměmi světa dobře, ale „ještě má co zdokonalovat“, zejména pokud jde o podporu podnikání žen, mikropodniků, otázky mateřské, rovnost v odměňování, zranitelné ženy ve zranitelných pozicích, vzdělávání a výchovu dívek, zvyšování schopností a dovedností žen a jejich přípravu na působení v řídících pozicích. V zájmu posílení role žen ve společnosti apelovala na přijetí opatření ke zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích, což nemusí nezbytně být kvóty, ale promyšlená opatření.

V případě zájmu o zapojení do aktivit UN Women pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo volejte na tel. 225 279 602.

UN WOMEN
UN Women Private Sector Leadership Advisory Council

Kampaň „He For She“
- pdfInformace o kampani v českém jazyce280.94 KB
- pdfČasto kladené otázky a odpovědi395.84 KB
- pdfPřehled pro podniky258.67 KB

Projekt „Step it up for Gender Equality“

Zásady pro posílení postavení žen (Women Empowerement Principles): praktická vodítka pro podniky a soukromý sektor, jak mají posilovat postavení žen na pracovišti, na trzích a ve společnosti, vycházející z Global Compactu OSN.

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie SP v mezinárodních organizacích
zpět