Výroční konzultace BIAC s OECD ve znamení podpory investic

BIAC volá po reformách, které uvolní potenciál soukromého sektoru jako motoru růstu.

V Paříži se dne 19. 1. 2015 uskutečnila pravidelná výměna názorů a stanovisek mezi delegací Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou, výbory OECD a reprezentací stálých misí členských států při OECD, jejímž cílem bylo vyhodnotit ekonomickou situaci z pohledu globálního byznysu a definovat priority podnikatelské komunity.

Výkonnost ekonomik závisí na aktivitách soukromého sektoru a konkurenčních trzích. Pokud jsou podmínky nastaveny správně, může být byznys tím, že bude investovat do lidí, pracovních míst, technologií a infrastruktur, každodenně uspokojovat miliardy spotřebitelů a odvádět daně, které umožní vládní výdaje a podporu veřejných služeb, dynamickou silou, která zajistí úspěch ekonomik OECD a blahobyt občanů.

BIAC vítá, že letošní červnový Týden OECD, zahrnující Fórum OECD, ministerskou konferenci a další doprovodné akce, bude ve znamení silných ekonomických témat, jako jsou investice, inovace a rozvoj podnikatelského prostředí.

Předseda BIAC Phil O´Reilly hodnotil současnou ekonomickou situaci jako mix částečných úspěchů a nových rizik a představil stanovisko „Investice, inovace a podnikání – Agenda pro růst v roce 2015 (a letech následujících)“.

BIAC adresoval generálnímu tajemníku OECD Gurríovi, sekretariátu OECD a delegacím stálých misí členských států OECD tři hlavní doporučení:

  • vypořádat se s protekcionismem na globálních trzích a vytvořit prostředí umožňující investování jak na místních úrovních, tak přes hranice států;
  • poskytovat poradenství týkající se integrovaných politik napříč sektory, které posílí inovace a podpoří udržitelný růst a zaměstnanost v digitální ekonomice;
  • zlepšit povědomí o potenciálu malých a středně velkých podniků a podnikání a porozumění, a to s náležitou pozorností zaměřenou na rozvoj dovedností, pracovní podmínky, finance a podnikání žen.

Delegace BIAC vyzvala OECD, aby vytvořila podmínky pro růst. Vlády G20 loni na summitu v Brisbane postavily strukturální reformy jako ústřední bod své globální prorůstové agendy, tzv. Akčního plánu G20 z Brisbane. Na základě poučení z období krize a v souladu s novým přístupem k ekonomickým výzvám je OECD v té nejlepší pozici, aby podpořila strukturální reformy vedoucí k silnému a udržitelnému růstu.

Generální tajemník Angel Gurría podpořil priority BIAC, vyzdvihl jeho úsilí o oživení ekonomiky a ocenil úzkou spolupráci s výbory OECD: „Klíčovým slovem je dnes důvěra. Musíme obnovit důvěru byznysu v investování. A to nejen kvůli růstu a konkurenceschopnosti, ale také proto, aby výsledky byznysu mohla sdílet i široká veřejnost.“ 

Velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD Pavel Rozsypal, jménem předsednictva MCM zdůraznil: „Investice a revize Strategického rámce OECD pro investice jsou prioritou MCM a předsednictvo ji bere velmi vážně.  Důležitou úlohu v oblasti regulatorní a legislativní sehrávají vlády, které jsou za vytváření příznivého prostředí pro investice zodpovědné.“

Stanovisko BIAC „Investice, inovace a podnikání – Agenda pro růst v roce 2015 (a letech následujících)“ (AJ) [pdf 589 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět