10 priorit BIAC pro malé a střední podniky

Podpora inteligentních politik pro malé a střední podniky

Ze studií Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že malé a střední podniky (MSP) jsou životně důležitým zdrojem růstu. V zemích OECD představují 99 % všech firem a vytváří 50 – 75 % přidané hodnoty. Podnikatelé na mezinárodních trzích čelí stále silnější konkurenci, musí se orientovat v širokém komplexu regulatorních režimů, zajišťovat si finanční zdroje, procházet velká množství informací, a to vše často s velmi omezenými zdroji.

Inteligentní a dobře načasované politiky tak mohou MSP a podnikatelům pomoci překonat překážky a zajistit prosperitu. Aby MSP napomohla růst, vytváří OECD vícebodový proaktivní pracovní program. Může tak podpořit dialog mezi vládami a soukromým sektorem. Poradní výbor pro průmysl a obchod při OECD (BIAC) v této souvislosti v součinnosti se svými členy označil 10 priorit pro horizontální aktivity s cílem pomoci OECD formulovat doporučení jednotlivým vládám tak, aby na globálních trzích mohly úspěšně operovat podniky všech velikostí.

Priority BIAC pro politiky orientované na růst MSP:

  1. Přesně určit regulatorní zátěž a podpořit dobrou správu a řízení
  2. Vytvořit daňový systém podporující podnikání
  3. Pěstovat kulturu inovací
  4. Podporovat flexibilitu trhů práce
  5. Zlepšit přístup k financím
  6. Zajistit přístup na mezinárodní trhy
  7. Podpořit horizontální spolupráci a udržitelné podnikatelské praxe
  8. Zvyšovat účast na digitální ekonomice
  9. Podpořit přístup k výcviku a vzdělávacím příležitostem
  10. Identifikovat potenciální podnikatele a podporovat je
pdfPriority BIAC pro politiky orientované na růst MSP774.32 KB (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět