Výroční zpráva BIAC 2015

Povzbudit investice na makroekonomické a mezinárodní úrovni.

Poradní výbor pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)  přichází se svou pravidelnou výroční zprávou pod titulem „Investice, inovace a podnikání: agenda pro růst“, ve které shrnuje klíčová doporučení BIAC pro rok 2015 a následující období, záležitosti strategické důležitosti pro BIAC a aktivity v hlavních oblastech svého působení.

Ve zprávě se konstatuje, že poslední vývoj na globálních trzích ukazuje silněji než kdykoli předtím potřebnost dobré hospodářské správy jak na domácí úrovni, tak za hranicemi. Vlády a centrální banky se usilovně snaží nastavit rámec politik pro zajištění většího růstu a zaměstnanosti. Pozornost v rámci debat se soustřeďuje na investice. Aktuální zdráhání se investovat soukromý kapitál pramení z nejistoty a kritického vyhodnocení hospodářských a geopolitických rizik. Vlády se proto musí zasadit o konzistentnější a transparentnější rámec politik ve svých ekonomikách a efektivní investiční režim na globálních trzích. Prioritně je třeba řešit otázku bariér na trzích.

Zpráva přináší také informace o aktuálním personálním složení vrcholného vedení a sekretariátu BIAC a složení jeho členské základny.

pdfVýroční zpráva BIAC 20156.26 MB (AJ)

pdfKlíčová témata roku237.68 KB

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět