Mimořádný summit EU na Dunaji


V Bratislavě se 16. září uskuteční neformální setkání hlav států a vlád členských zemí EU (s výjimkou Spojeného království). Cílem neformálního setkání proloženého plavbou po Dunaji je uvolnit atmosféru a zahájit diskusi o dalším směrování Unie. SK PRES tak odstartuje tzv. Bratislavský proces, který by mohl být završen v březnu 2017 u příležitosti výročí podpisu Římských smluv.

Mezi členskými státy panuje konsensus na tom, že fungování EU se v návaznosti na výsledek britského referenda musí změnit, aby byla obnovena důvěra občanů v evropskou integraci. Z dosavadní celoevropské diskuse krystalizují témata bezpečnosti (boj proti terorismu, migrace, obranná politika) a hospodářské spolupráce jako prioritní pro další zaměření Unie. Jediným výstupem bude proto tiskové prohlášení předsedy Evropské rady.

Hlavním cílem reflexe dalšího směřování EU by mělo být posílení důvěry občanů v Unii. Pro ČR je zásadní, aby Unie zefektivnila své fungování a přesvědčivě ukázala občanům konkrétní výhody a hmatatelné výsledky, které přináší.

Budoucí směřování EU by mělo stát na třech pilířích: inkluzivitě, důvěře a zaměření na přidanou hodnotu. Tyto tři pilíře se přitom mohou opřít o pevné základy, které představuje platný smluvní rámec. Ten poskytuje dostatečný prostor a nástroje potřebné k dosažení cílů spojených s budoucím směřováním EU. Unie by se neměla soustředit dominantně na změnu institucionálního uspořádání, ale na obsah a zacílení svých politik.

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, připravila tradiční poselství Evropské radě zaměřené na budoucí vztahy EU a Spojeného království a na budoucnost Evropské unie.

Evropský byznys vyzývá členské státy EU, aby neprodleně odsouhlasily globální strategii, která by obnovila jejich závazek k EU a jejím třem ekonomickým pilířům: jednotnému trhu, společné obchodní politice a Euro. Je zásadní, aby tak reagovaly na naprosto legitimní požadavek podniků i občanů na bezpečnost a prosperitu. Tato strategie by měla:

  • klást důraz na oblasti, kde může EU přinést přidanou hodnotu
  • definovat skutečně koherentní globální strategii
  • pokročit v implementaci politik podporujících konkurenceschopnost
  • ochránit schengenský prostor a dát reálnou evropskou odpověď na uprchlickou krizi a ochránit vnější hranice
  • zlepšit řízení Hospodářské a měnové unie a reagovat na návrhy Zprávy pěti předsedů.

    Vladimíra Drbalová

    Sekce mezinárodních vztahů

Podrobnosti najdete v poselství BusinessEurope.

Jiří Janda
/
kategorie BusinessEurope
zpět