Přeřadit na nové průmyslové partnerství EU

Manifest Aliance pro konkurenceschopný evropský průmysl (ACEI)  .

Dne 26. února prezentovala Aliance pro konkurenceschopný evropský průmysl (ACEI), sdružující automobilový, chemický, papírenský, potravinářský, textilní, oděvnický, elektrotechnický, železářský, hutnický, slévárenský a strojírenský průmysl, výrobce cementu a odvětví rafinace ropy a BUSINESSEUROPE, svůj nový manifest „Přeřazení na novou průmyslovou politiku EU“.

Dokument podává přehled o hlavních výzvách, kterým průmysl a strojírenství v Evropě čelí, a představuje priority pro činnost směřující k vytvoření vysoce inovativní, konkurenceschopné průmyslové základny. Dokument byl adresován Radě pro konkurenceschopnost EU, která zasedne ve dnech 1. – 2. března 2010.

 „Evropa potřebuje mohutný, pulzující a energický zpracovatelský průmysl, aby zažehla jiskru ekonomického oživení, inovací a růstu nezbytného k tomu, aby čelila sociálním a environmentálním výzvám, které před ní leží. Zpracovatelský průmysl zajišťuje pětinu hrubého domácího produktu EU a tři čtvrtiny jejích exportů. Přes 80 % výdajů soukromého sektoru na výzkum a vývoj plyne z průmyslu. Výrobní podniky jsou také klíčovými odběrateli mnoha činností v oblasti služeb. Mnohá pracovní místa ve službách by se v EU bez silné průmyslové základny ztratila.“

  • Partnerství: instituce EU a soukromý sektor mohou a musí úžeji spolupracovat, aby zajistily budoucí průmyslovou základnu Evropy.
  • Růst: Potřebujeme vytvořit správný mix fiskálních, monetárních a finančních politik, abychom znovu povzbudili hospodářskou dynamiku a současně zajistili, aby evropský průmysl vyšel z ekonomické krize konkurenceschopnější a inovativnější, než kdykoli předtím.
  • Rovnováha: Evropa musí přijmout plně integrovaný přístup k průmyslové politice při současném velmi opatrném vyvažování zásadních faktorů klimatických, energetických a konkurenceschopnosti.
  • Inovace: růst, vedení a udržitelnost v průmyslu vyžadují jeden klíčový element: inovace. EU proto musí uvést do života všezahrnující strategii V&V a inovací pro Evropu.
  • Trhy: EU musí zajistit přístup na světové trhy a k surovinám s cílem otevřít exportní trhy při současném zachování efektivních nástrojů na ochranu obchodu.
  • Znalosti: zpracovatelský průmysl musí posílit a přilákat mladou generaci vysoce odborně připravených a kreativních pracovníků.

Manifest ACEI „Přeřazení na novou průmyslovou politiku EU“ (AJ) [pdf 817 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní organizace  a EU

 

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět