Byznys se obává dopadů daně z finančních transakcí

Posílená spolupráce může podkopat integraci jednotného trhu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR plně podporuje postoj Konfederace evropského podnikání k otázce posílení spolupráce u daně z finančních transakcí.

BUSINESSEUROPE, reprezentující evropskou podnikatelskou komunitu, zaslala v předvečer Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) dopis k rukám Vassose Shiarlyho, ministra financí Kypru, ve kterém vyjadřuje svůj názor na posílenou spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí.  Evropští podnikatelé se obávají, že tato iniciativa bude mít negativní dopad jak na země, které se rozhodly k posílené spolupráci nepřipojit, tak na celý evropský integrační proces.

BUSINESSEUROPE proto žádá, aby Rada před dalším postupem vycházela z dopadových studií jak pro země, které k posílené spolupráci přistoupí, tak pro země mimo spolupráci, i z testu jednotného trhu.

BUSINESSEUROPE se domnívá, že metoda posílené spolupráce, jejímž atributem je posílení integrace, v tomto případě integrační proces spíše podkopá.

Dopis BUSINESSEUROPE (AJ) [pdf 19 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět