Směrnice o vnitropodnikových převodech zaměstnanců

Dopis BUSINESSEUROPE adresovaný zpravodaji Evropského parlamentu. Výzva k dohodě evropských institucí.

BUSINESSEUROPE vyzývá Radu a Evropský parlament, aby během litevského předsednictví dosáhli s Evropskou komisí dohody na směrnici o vnitropodnikových převodech zaměstnanců.

EU operuje v globálním prostředí a podniky se stávají více a více globálními a musí být schopné převodu klíčového personálu z jedné entity do druhé. Klíčovou komponentou atraktivity Evropy pro investice nadnárodních společností je proto zajištění těchto převodů. To je zásadní nejenom pro EU, aby se stala atraktivní volbou při rozhodováních o umístění podniku, ale také pro evropské podniky, aby zůstaly konkurenceschopné.

Směrnice o vnitropodnikových převodech bude hrát významnou roli při zajišťování kvalifikovaných pracovníků podniky na předem určenou dobu. Současně přinese rámec, který omezí dlouhá a nákladná vstupní řízení, kterým podniky v současnosti čelí a která je obtížné z důvodu jejich složitosti zvládat.

Dále je nezbytné, aby rodinní příslušníci těchto vnitropodnikově převáděných osob měli také zajištěný rychlý přístup na trh práce. Vnitropodnikově převáděné osoby a členové jejich rodin by rovněž měli mít možnost mobility po celé EU během svého pobytu. V tomto ohledu BUSINESSEUROPE nevidí potřebu opatření, která by omezovala mobilitu v rámci EU jako národní kvóty. 

BUSINESSEUROPE také opakuje názor, že základní socio-ekonomická práva by měla být vnitropodnikově převáděným osobám zaručena na stejné úrovni jako vyslaným pracovníkům.

Směrnice tak může pomoci posílit konkurenční výhodu evropských podniků a přispět k hospodářskému růstu v Evropě.

Dopis BUSINESSEUROPE zpravodaji Evropského parlamentu (AJ) [pdf 85 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět