BUSINESSEUROPE - Konfederace evropského podnikání

BUSINESSEUROPE – Konfederace evropského podnikání sdružuje 39 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 zemí Evropy. Její počátky sahají do povláčeného období. Její předchůdkyně UNICE vznikla v březnu 1958. BUSINESSEUROPE sídlí v Bruselu a je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím (zastupuje 20 miliónů podniků v Evropě) a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu.

Prezidentkou BUSINESSEUROPE je od 1. 7. 2013 paní Emma Marcegaglia, bývalá prezidentka Confindustria, italského svazu průmyslu, a generálním ředitelem od 1. 1. 2013 Markus J. Beyrer, bývalý generální ředitel IV, rakouského svazu průmyslu.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky je členem BUSINESSEUROPE od roku 1993. Členství v BUSINESSEUROPE je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR nejpřímější a nejefektivnější cestou jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku. BUSINESSEUROPE je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR určující organizací pro vytváření vlastních strategií a hájení zájmů českého a evropského průmyslu.

BUSINESSEUROPE

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

 

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět