Rada pro konkurenceschopnost o průmyslu a energetice

Byznys volá po testu dopadů na konkurenceschopnost průmyslu.

Na agendě nadcházející Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 20. – 21. 2. 2014 v Bruselu budou dvě velká témata - renesance průmyslu a klimaticko-energetický rámec 2030. Dvě témata, která by v zájmu konkurenceschopnosti měla být synergická. Cíle vytýčené v jejich rámci by neměly být protichůdné.

Od Rady pro konkurenceschopnost se očekává, že dá důrazně najevo, jaké akce bude nezbytné přijmout, aby konkurenceschopnost průmyslu byla skutečně posílena, jak se uvádí ve sdělení Evropské komise o obnově průmyslu v EU. Evropský byznys, jehož je Svaz průmyslu a dopravy ČR nedílnou součástí, se cítí být zavázán k příspěvku k posílení konkurenceschopnosti průmyslu a v tomto smyslu je připraven vyvíjet nezbytné aktivity. Na tvůrcích politik je, aby vytvořily správný rámec, který podnikům umožní rozvinout svůj potenciál a podpoří růst a tvorbu pracovních míst.

V tomto smyslu oslovila BUSINESSEUROPE svým dopisem Radu pro konkurenceschopnost pod vedením řeckého ministra pro rozvoj a konkurenceschopnost Kostase Hatzidakise, ve kterém definuje tři klíčová doporučení:

  • Rada pro konkurenceschopnost musí v tomto procesu sehrát vůdčí úlohu.
  • Hlavy států a vlád členských států by měly udat jasný směr a stanovit dosažitelné cíle.
  • Při Komisi by měla být vytvořena Stálá koordinační skupina pro konkurenceschopnost průmyslu. 


Dopis BUSINESSEUROPE předsedovi Rady pro konkurenceschopnost (AJ) [pdf 468 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět