Priority evropské podnikatelské komunity za nizozemského předsednictví

Nelze marnit čas. Musí se spojit síly k posílení Evropy.

Posílení evropské ekonomiky je důležitější než kdy dřív. Podniky jsou nezbytnou součástí řešení ve snahách o zvýšení růstu a zaměstnanosti. BUSINESSEUROPE plně podporuje všechny tři základní zásady nizozemského předsednictví: zaměřit se na zásadní věci, vytvářet inovativní růst a pracovní místa a spojení se s občanskou společností.

Evropská podnikatelská komunita sdružená v BUSINESSEUROPE vyzývá nizozemské předsednictví k zaměření se na tyto prioritní oblasti:

  • dokončení a posílení hospodářské a měnové unie, včetně bankovní unie;
  • ochranu Schengenského prostoru;
  • rozvoj vnitřního trhu a digitální ekonomiky;
  • dosažení výsledků v oblasti zlepšování právní úpravy a zohlednění konkurenceschopnosti ve všech politikách EU;
  • přijetí přístupu k sociální Evropě podporujícího zaměstnanost;
  • budování energetické unie a vyváženou reformu evropského systému pro obchodování s emisemi;
  • podporu reforem trhů práce a usnadnění mobility;
  • vyvážený přístup ke zdanění
  • vyjednání ambiciózních obchodních a investičních dohod a zapojení se do diskusí o nové obchodní strategii EU, udělení tržního statusu Číně a udržení dialogu s Ruskem.

pdfDopis BUSINESSEUROPE nizozemskému předsednictví1.82 MB (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy - Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět