Prezidenti evropských podnikatelských svazů o globální vizi Evropy

Vnější a domácí nejistoty tlumí oživení v Evropě
Stále velmi křehké ekonomické oživení v Evropě, migrační krize a neklidná geopolitická situace vyústily v potřebu širší diskuse o vnějších a vnitřních faktorech ovlivňujících v současné době podniky operující v Evropě.

Prezidenti nejsilnějších zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Evropy, sdružených v BUSINESSEUROPE, Konfederaci evropského podnikání, se proto sešli ve dnech 19. – 20. 5. 2016 v Haagu na svém pravidelném zasedání, kterému předcházel půldenní mimořádný summit zaměřený výhradně na budoucí vizi Evropy a potřebu koherentní globální strategie EU.

Prezidenti ve svých diskusích vycházeli ze současné ekonomické situace v Evropě. Jejich pravidelný jarní ekonomický výhled jasně naznačuje, že ekonomické výsledky jsou stále ještě velmi křehké a stabilitu zejména v eurozóně je třeba i nadále posilovat. Růst HDP pro celou EU je pro rok 2016 predikován ve výši 2 % a  pro rok 2017 na 1,9 %, pro země eurozóny je pak růst pro oba příští roky odhadován jen na 1,7 %. Zlepšení se očekává na trzích práce, kde nezaměstnanost klesne v EU pod 9 % a v eurozóně pod 10 %.

Před Evropskou unií stojí v současné době mnoho výzev, které mají dopad na podnikání, vnitřní trh, společnou obchodní a investiční politiku. Evropský byznys proto podporuje současně probíhající jednání o revizi společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU z roku 2003 a její přetváření v budoucí globální strategii EU.

Kapitáni evropského průmyslu přijali na závěr jednání společné Prohlášení, ve kterém volají po koherentní globální strategii EU postavené na silném ekonomickém pilíři a zaměřené na to, aby se Evropa opět stala světovým lídrem v oblasti obchodu a investic. Ekonomická dimenze musí být její neoddělitelnou součástí. Obchodní politika, včetně přístupu na trhy se zbožím, službami a surovinami, a rovněž i  moderní a efektivní nástroje na ochranu obchodu musí být ústředním pilířem globální strategie EU. Společné prohlášení obsahuje i apel na udržení Schengenského prostoru, největšího výdobytku evropské integrace, protože jeho fragmentace by měla dalekosáhlé negativní dopady, a to právě v době, kdy ekonomické oživení je stále ještě křehké.

 „Aby Evropská unie mluvila jednotným hlasem ve světě a stala se jedním z hlavních globálních lídrů, je třeba, aby začala sama u sebe, od národní a evropské úrovně, urychlením strukturálních reforem, respektováním pravidel jednotného trhu a zamezením vzrůstajícího protekcionismu. V současné době se Evropa spíše rozděluje, než aby se sjednocovala.“

pdfStanovisko BUSINESSEUROPE ke globální strategii EU936.61 KB (AJ)

Jarní hospodářský výhled BUSINESSEUROPE 2016

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů
Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět