Stanovisko BUSINESSEUROPE k revizi směrnice o vysílání pracovníků

Problém Evropy není v nedostatku sociální dimenze, ale v nedostatku konkurenceschopnosti


Svaz průmyslu a dopravy ČR se podílel na přípravě stanoviska BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, které bylo adresováno dopisem z 18. 5. 2016 Marianne Thyssen, komisařce pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, a Elźbietě Bieńkowské, komisařce pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. V dopise jsou uvedena dvě hlavní poselství podrobněji rozvedená ve stanovisku BUSINESSEUROPE:

  • aspekty návrhu Evropské komise podkopávající konkurenční postavení zahraničních poskytovatelů služeb a obecně vnitřní trh služeb jako takový: institut „odměny“ v rozporu s principem proporcionality, omezení doby vysílání, pravidla pro subdodavatelské řetězce;
  • skutečnost, že návrh Komise, pokud by byl přijat, by zcela evidentně ztížil vysílání pracovníků pro podniky, zejména pak ty malé a střední, tím, že by jim přinesl vyšší náklady, komplexnější požadavky a hlavně právní nejistotu.

BUSINESSEUROPE již dávno před tím, než byl návrh zveřejněn, vystupovala proti nesprávnému posouzení skutečnosti, že existující pravidla již nesplňují požadavky na vytvoření rovného prostředí a je třeba je revidovat.

BUSINESSEUROPE naopak ve svém stanovisku říká, že směrnice 96/71/EC i nadále plní svůj účel, zajišťuje rovné prostředí a vysílaným pracovníkům adekvátní ochranu, a lituje, že Evropská komise nepřišla současně s celým balíčkem mobility a že nevyhověla žádosti Evropských sociálních partnerů na řádnou konzultaci ve smyslu Smlouvy o fungování EU.

pdfDopis BUSINESSEUROPE586.35 KB

pdfStanovisko BUSINESSEUROPE528.36 KB

Další informace

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět