OECD se připravuje na příští průmyslovou revoluci

Hlavní výzvy v přechodu na výrobu budoucnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) věnuje pozornost budoucnosti průmyslu a služeb v souvislosti s příští průmyslovou revolucí.

Na svých webových stránkách zveřejnila průběžnou zprávu z projektu „Umožnění příští průmyslové revoluce“, ve které věnuje pozornost specifickým tématům politik týkajícím technologických výzev, které v příštích 10 – 15 letech ovlivní výrobu a distribuci, včetně otázek spojených s digitálními technologiemi, biotechnologiemi, nanotechnologiemi, novými materiály a 3D tiskem, a průřezovým tématům jako např. jak se postarat o šíření výrobních technologií, propojení výroby a výzkumu, dopady na vzdělávání, dovednosti a vědu a přijetí nových výrobních technologií veřejností. 

Zpráva je určená k diskusi o výše nastíněných otázkách. Počátkem příštího roku OECD vydá publikaci speciálně zaměřenou na tato témata. Čím lépe vlády pochopí, jak se v blízké budoucnosti může výroba rozvíjet, tím lépe budou připraveny na rizika a schopny z ní profitovat.

Průběžná zpráva OECD k příští průmyslové revoluci (AJ)
Více zde

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět