Možnost ovlivnit daňovou politiku v zemích OECD


Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) provádí mezi podniky šetření o dopadech daňových systémů na chování podniků. Šetření je součástí projektu OECD pro G20, které budou výsledky představeny v příštím roce.

Do šetření se mohou zapojit zástupci firem, kteří se účastní rozhodování o investicích a jejich lokalizaci s daňovými dopady na firmu, např. ředitelé pro oblast daní nebo seniorní daňoví poradci poradenských firem. Uzávěrka šetření je 15. 12. 2016.

Šetření se zaměřuje na ekonomické faktory, které ovlivňují rozhodování firem, včetně zdanění, zdroje nejistot v daňových systémech a opatření, kterými by bylo možné jistotu v daňových systémech zvýšit.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu
Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět