Byznys vyzývá OECD k reakci na zhoršující se vnímání globalizace

Dne 5. 6. 2017 začal v Paříži tradiční týden OECD, který zahájí Fórum OECD jako globální diskusní platforma k tématům rezonujícím na úrovni OECD. Formální program završí Zasedání OECD na úrovni ministrů. Je letitou tradicí, že před jednáním ministrů se scházejí také zástupci průmyslu BIAC a TUAC na svých výročních Valných hromadách.

Letošní OECD Fórum proběhne 6. – 7. 6. 2017 pod titulem Bridging Divides. Účastníci se budou věnovat třem hlavním tématům – inklusivnímu růstu, digitalizaci a důvěře. Generální ředitel OECD Angel Gurría říká: „Musíme překlenout, co nás rozděluje, naše ekonomiky a společnosti a zajistit, aby globalizace byla ku prospěchu všech. OECD by mohlo pomoci vládám lépe komunikovat výhody i výzvy globalizace cestou vytvoření stálé platformy pro zapojení občanské společnosti. Pokud již hovoříme o globalizaci pro všechny, krásným příkladem může být Dánsko předsedající letošní ministerské konferenci, které si vybudovalo robustní záchrannou síť, ochraňující lidi před negativními dopady globalizace. Dánové si mohou snadno aktualizovat a doplňovat své dovednosti a dobře se adaptovat na inovační a technologické změny.“
 

Ve dnech 7. – 8. 6.2017 proběhne Ministerská konference OECD, které letos předsedá Dánsko a spolu-předsedá Austrálie a Spojené Království. Ministři a přizvaní hosté prodiskutují politiky, které by mohly přispět k více inklusivní globalizaci, a jež by tak mohly reagovat na rostoucí obavy občanů. Je třeba zajistit inklusivní růst a zlepšit životní podmínky pro všechny, podpořit vyspělé digitální ekonomiky a zajistit takový přístup, aby se centrem pozornosti těchto politik stal občan.

Podnikatelská a zaměstnavatelská komunita zemí OECD sdružená pod hlavičkou BIAC (Poradní výbor pro obchod a podnikání) jako partner OECD pro vytváření těchto politik adresoval ministrům OECD svoje tradiční poselství „Klíčová doporučení byznysu pro otevřené a inklusivní společnosti“. Byznys OECD tak chce reagovat na běžící diskuse napříč zeměmi OECD o hodnotách a dopadu globalizace, stále se zhoršující vnímání globalizace, znásobené nejistotou o dopadech rychlých technologických změn. Byznys žádá jasné pojetí odpovědi na tyto obavy a vytvoření předvídavých politik, které zajistí dlouhodobou prosperitu členských zemí OECD i dalších zemí. Klíčovými poselstvími jsou podpora a vytváření lepšího podnikatelského prostředí a posilování konkurenceschopnosti, vytváření rovných podmínek pro profitování z obchodu a investic, dobrá správa a předvídatelnost daňových politik, podpora rozvoje dovedností a kompetenci pro digitální věk, důraz na podnikání. Poselství BIAC vyzývá vlády k akci.

Poselství BIAC naleznete zde.

Vladimíra Drbalová
Tereza Řezníčková
/
kategorie OECD
zpět