Národní kontaktní místo pro Směrnici OECD pro nadnárodní podniky

Doporučení k odpovědnému chování v globálním kontextu.

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky přináší doporučení vlád členských zemí OECD nadnárodním společnostem s cílem napomáhat tomu, aby fungování nadnárodních společností bylo v souladu s politikou vlád, napomáhat posilování vzájemné důvěry mezi podniky a společností a zlepšení prostředí pro zahraniční investice a zvyšovat tak příspěvek nadnárodních podniků k udržitelnému rozvoji.

Směrnice je jedním z nástrojů Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích z roku 1976, jejíž další části se týkají národního zacházení, konfliktních požadavků na podniky a mezinárodních investičních pobídek a překážek. Deklarací se vlády zavázaly k zajištění liberálního a transparentního prostředí pro mezinárodní investice a podpoře přínosu nadnárodních společností k hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

Směrnice zakotvuje dobrovolné zásady a standardy odpovědného chování podniků v souladu s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy. Zásady OECD se týkají zodpovědného chování v těchto oblastech:

  •  zpřístupňování informací;
  •  lidských práv;
  •  zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů;
  •  životního prostředí;
  •  boje s úplatkářstvím;
  •  zájmů spotřebitelů;
  •  vědy a technologií;
  •  hospodářské soutěže;
  •  daní.

Na podporu účinné implementace Směrnice vznikla Národní kontaktní místa, která monitorují chování nadnárodních podniků, zvyšují povědomí o Směrnici mezi dotčenou veřejností a napomáhají smírnému urovnání vzniklých sporů. Účastníky jednání Národních kontaktních míst jsou zástupci vlád, zaměstnavatelů a odborů, případně dalších zainteresovaných stran, v České republice Ministerstvo průmyslu o obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů a zástupci ministerstev, státních úřadů a neziskového sektoru.

Subjekt může podat písemnou stížnost na porušování Směrnice. Při řešení specifických případů postupuje Národní kontaktní místo podle procedurálních pravidel. V případě zájmu o podání stížnosti či podnětu týkajícího se porušování ustanovení Směrnice se doporučuje jim věnovat pozornost.

Přehled Národních kontaktních míst (AJ)

Národní kontaktní místo ČR

Doplňující informace (Národní kontaktní místo Dánsko)

Brožura Ministerstva průmyslu a obchodu ke Směrnici OECD pro nadnárodní podniky  (AJ)

Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních společnostech (AJ) [pdf 486 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět