Návštěva delegace OECD na Svazu průmyslu a dopravy ČR

SP ČR navštívil vedoucí stálé delegace ČR při OECD v Paříži Pavel Rozsypal v doprovodu ředitelky veřejných záležitostí OECD Willemien Bax.

Předmětem jejich jednání s generální ředitelkou SP ČR Dagmar Kuchtovou a členem představenstva SP ČR Zbyňkem Frolíkem, jež se uskutečnilo 11. února 2015, bylo aktivní zapojení SP ČR do organizace Fóra OECD 2015, které se bude konat počátkem června 2015 v Paříži.

Velvyslanec Rozsypal v průběhu jednání zdůraznil, že SP ČR je pro OECD stabilním a spolehlivým partnerem, který zastupuje zájmy českého byznysu a že má OECD velký zájem o to, aby na Fóru vystoupil jeho zástupce.

Paní ředitelka Bax prezentovala perspektivní program fóra a informovala, že Fórum je zamýšleno jako diskusní platforma k výměně best practices mezi stakeholdery v nejširším myslitelném rozsahu – účastní se jak vládní instituce, tak i zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, akademického sektoru a občanské společnosti. Je očekávána účast cca 2000 účastníků z 35 zemí světa a akce je výborně mediálně pokryta třemi stovkami novinářů z 25 zemí. Fórum se bude věnovat propojení největších výzev současného světa a moderní doby, které OECD mapuje v grafickém znázornění témat, jimž se Fórum OECD 2015 hodlá věnovat. Vystoupení na akci tedy bude pro SP ČR prestižní záležitostí.

Zbyněk Frolík v této souvislosti zdůraznil, že SP ČR má ve svém středu velmi zajímavé osobnosti českého podnikatelského života, které nejen že dosáhly úspěchu ve svém podnikání, ale současně se i věnují celospolečenským tématům, jako jsou podpora vzdělávání, inovací či společensky odpovědného podnikání. Právě takové osobnosti by Českou republiku měly na Fóru OECD reprezentovat a SP ČR napomůže jejich výběru a doporučení.

Generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová poděkovala za nabídnutou příležitost ke spolupráci a navázala na jednání vrcholných představitelů BIAC, kteří navštívili SP ČR v uplynulých dnech. SP ČR na fórum vyšle svého zástupce a současně i doporučí další zajímavé osobnosti z České republiky k aktivní účasti na Fóru. Členové SP ČR budou k účasti pozváni v okamžiku finalizace programu Fóra.

Klíčová témata Fóra OECD 2015 (AJ) [pdf 426 kB]

Fórum OECD 2015

Tereza Šamanová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět