Úloha Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti

Doporučení podnikům, ale i ochrana před nepřiměřenými požadavky.


Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho Národní kontaktní místo (NKM) pro směrnici OECD pro nadnárodní podniky uspořádalo dne 10. 11. 2015 seminář pro podniky operující v České republice na téma „Společenská odpovědnost podniků a Směrnice OECD pro nadnárodní podniky – její využití a výhody". Hosty semináře byli i zástupci norského velvyslanectví v Praze a norského NKM, kteří prezentovali své dosavadní zkušenosti z implementace směrnice OECD v praxi.

Semináře, jehož cílem bylo představit směrnici po její poslední revizi a její význam a přínos pro podniky i společnost a ukázat, jak NKM funguje, se zúčastnilo 40 podniků.

Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti vznikla v roce 1976 jako nedílná součást Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích, je nejstarším a nejvýznamnějším nástrojem v oblasti společensky odpovědného podnikání založeným na principu dobrovolnosti. Její unikátnost oproti dalším mezinárodně uznávaným nástrojům spočívá v tom, že se k ní zavázalo 46 vlád (z toho 10 přidružených zemí OECD) a že na národních úrovních fungují NKM, jejichž úkolem je šířit povědomí o směrnici a v případě porušení jejích ustanovení nalézt řešení a dát doporučení.

V rámci semináře vystoupila i zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR, která vyhodnotila směrnici z pohledu podniků. SP ČR je členem BIAC při OECD již 20 let a byl vždy aktivně zapojen do implementace směrnice a v rámci jejích dvou revizí v roce 2000 a 2011 se zasazoval o to, aby tento nástroj měl dobrovolný charakter, uznal přínos nadnárodních společností pro rozvoj místní komunity a individuální rozvoj jejich zaměstnanců a aby vytvářel pro podniky rovné podmínky a chránil je před nepřiměřenými požadavky jdoucími nad rámec směrnice.

BIAC vypracoval pro podniky velmi praktický návod jak porozumět záměrům směrnice v jednotlivých oblastech, co se od podniků ve spolupráci s vládami očekává a jaká je ochrana podniků.

Průvodce BIAC Směrnicí OECD pro nadnárodní společnosti

Národní kontaktní místo pro Směrnici OECD pro nadnárodnípodniky

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
 Prezentace ze semináře:

pdfSP ČR: Společenská odpovědnost podniků a Směrnice OECD pro nadnárodní podniky – její využití a výhody696.59 KB

pdfMPO: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nad národní podniky473.91 KB
pdfMPO: Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti – význam a role476.05 KB

pdfFrank Bold: Reporting dle Směrnice OECD574.26 KB

pdfNorské Národní kontaktní místo – struktura a zdroje 289.08 KB(AJ)
pdfNorské Národní kontaktní místo OECD – poradní orgán a prostředník ve vyjednávání 1.12 MB(AJ)

Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět