Hospodářský výhled OECD 2016

Strukturální reformy a veřejné investice jako naděje pro překonání pasti slabého růstu

OECD zveřejnila v rámci Týdne OECD Hospodářský výhled 2016. Konstatuje, že globální ekonomika uvízla v pasti slabého růstu. Růst v rozvinutých zemích je nízký a klesá v řadě rychle se rozvíjejících ekonomik. Obchod je slabý, investice se zpomalily. Rizika spatřuje v případném odchodu Velké Británie z EU, vysokém nárůstu úvěrů a zadlužení rychle se rozvíjejících ekonomik a volatilních finančních trzích.

Růst produktivity se zpomaluje a nerovnosti narůstají, jak uvnitř zemí, tak mezi zeměmi. Přetrvávající slabá poptávka ohrožuje perspektivy dlouhodobého růstu. OECD shledává, že výtěžky z produktivity nejsou sdíleny zcela, růst mezd se zpožďuje za růstem produktivity.

OECD vyzývá ke komplexním kolektivním akcím. Monetární politiky už vyčerpaly svůj potenciál a mohou být přetížené. Naděje se proto upíná k veřejným investicím a balíčkům strukturálních reforem na podporu růstu produktivity, mezd a rovnosti.

Hospodářský výhled OECD 2016 (AJ)  

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět