Z jednání Parlamentu

Projednávané materiály (aktualizace k 25. červnu 2015)
Vážené kolegyně, vážení kolegové,na tomto místě si Vás dovoluji informovat o materiálech, které jsou v současnosti projednávány v Parlamentu. Vybíráme pro Vás ty, které se Vás dotýkají jako podnikatele nebo jako zaměstnavatele. Kliknutím na číslo materiálu (první sloupec tabulky) se Vám zobrazí historie projednávání, kliknutím na název materiálu (druhý sloupec tabulky) získáte konkrétní obsah.Materiály Vám předkládáme pro:- informaci,- pro Vaše případné náměty, (zejména materiály před projednáním ve výborech máme ještě šanci pozměnit,-pro přípravu na to, co Vás čeká.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

42/0 

N.z. o Registru smluv

2. čtení - obecná rozprava

106/0 

Novela z. - občanský soudní řád

2. čtení - obecná rozprava

107/0 

Novela z. - občanský soudní řád

2. čtení - obecná rozprava

167/0 

N. z. o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

202/0 

Novela z. o pozemních komunikacích

2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce jednání výboru od 24. 6. 2015

220/0 

Novela z. - horní zákon

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

221/0 

Novela z. o silničním provozu

2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 29. schůze

225/0 

Novela z. - exekuční řád

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

235/0 

N.z. o majetkovém přiznání

1. čtení

238/0 

Novela z. - exekuční řád

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

272/0 

Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky - RJ

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

278/0 

Novela z. - školský zákon

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

296/0 

Novela z. o zaměstnanosti

Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení

304/0 

Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

2. čtení - obecná rozprava

309/0 

Novela z. o podpoře regionálního rozvoje - EU

2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 29. schůze

323/0 

Novela z. - trestní zákoník

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

352/0 

Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

Garanční výbor

368/0 

Novela z. o přestupcích

Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení

371/0 

Novela z. o specifických zdravotních službách

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

372/0 

Novela z. - občanský soudní řád

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

374/0 

Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Vráceno Senátem

376/0 

Novela z. - zákoník práce

Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení

386/0 

Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Zapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení

393/0 

Novela z. - zákoník práce

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

399/0 

Vl.n.z. o prevenci závažných havárií - EU

Garanční výbor

402/0 

Novela z. o vysokých školách

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

407/0 

Novela z. o pedagogických pracovnících

2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 29. schůze

409/0 

Novela z. o odpadech - EU

Garanční výbor

411/0 

Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti - EU

2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 29. schůze

414/0 

Novela z. o pojišťovnictví - EU

Garanční výbor

415/0 

Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích - EU

2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 29. schůze

418/0 

Novela z. o spotřebních daních - EU

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

458/0 

Novela z. - trestní řád

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

462/0 

Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce jednání výboru od 24. 6. 2015

463/0 

Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR - EU

2. čtení - obecná rozprava

464/0 

Novela z. o vysokých školách

2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce jednání výboru od 24. 6. 2015

489/0 

Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - EU

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

495/0 

Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

496/0 

Novela z. - energetický zákon - RJ

Vláda

500/0 

Novela z. - horní zákon

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

503/0 

Novela z. - trestní řád

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

504/0 

Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

508/0 

Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

509/0 

Novela z. o poštovních službách - EU

2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce jednání výboru od 24. 6. 2015

512/0 

Novela z. o spotřebních daních - EU

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

513/0 

Vl.n.z. o evidenci tržeb - EU

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

514/0 

Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb - EU

1. čtení, zařazen na pořad 29. schůze

524/0 

Novela z. o střetu zájmů

Vláda

525/0 

Novela z. - trestní zákoník

Vláda

Nutilová Ludmila
/
kategorie K projednávání v Poslanecké sněmovně
zpět