Přehled o materiálech připomínkovaných prostřednictvím e-klepu 2015


 

1.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Programy podpory

2.1.

30.1. bez rozporu

9/2 ve vládě2.

Stanovisko k Integrovanému registru znečistění

9.1.

6.3. bez rozporu

3.

Novela zákona o Nejvyššímu kontrolnímu úřadu

20.1.

SP nepřizván

LRV 2/4 přerušeno

LRV 25.6.4.

Stanovisko k Národnímu akčnímu plánu jaderné ener.

23.1.

bez rozporu

5.

Stanovisko ke statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

28.1.

11.2. bez rozporu

6.

Stanovisko - zrušení karenční doby

6.2.

393

7.

Stanovisko - zrušení max. výměr základu

6.2.

392

8.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

20.2.9.

Příslušnost k JPŘ

20.2.

2.3. rozpor

 staženo z vlády10.

Ochrana zdraví před škodlivými účinky tabáku

23.2.

6.3. rozpor

V-3.6.LRV 28.5.

508
/0


11.

Změna zákona o státním podniku

2.3.

 2.4. bez rozporu

12.

Stanovisko k návrhu zákona o evidenci tržeb

3.3.

23.3. bez rozporu

V- 3.6.13.

Stanovisko knávrhu zákona o rozpočtových pravidlech

10.3.

18.3.

14.

Stanovisko k materiálu Změna Dok. progr. Nová zelená úsporám

13.3.15.

Stanovisko k NZ 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

20.3.16.

Stanovisko k Metodice hodnocení programů VaVaI

25.3.

 15.4. NE

17.

Stanovisko k poslaneckému návrhu na zrušení daní z nabytí nemovitostí

25.3.18.

Stanovisko ke spotřební dani - tabákové výrobky

26.3.V 3.6.

512

19.

Stanovisko k novele vyhlášky o kategorizaci prací

27.3.

 12.4. bez rozporu

 20.

Stanovisko k Závěru NKÚ k OZE

31.3. 21.

Stanovisko k cestovní mapě velkých infrastruktur

 3.4. 22.

Stanovisko k novele zákon. opatření senatu340_2013 o dani z nabyti nemov. veci

 3.4. 23.

Stanovisko SP ČR k Deklaraci o naplnění kritérií OP PIK

 3.4. 24.

Nařízení vlády č. 515_2004 Sb.

 7.4. 25.

Stanovisko - vyhlášení výzev - OP Zaměstnanost

 7.4. 26.

Stanovisko k návrhu rozpočtu na VaVaI

 7.4. 27.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

14.4. 28.

Stanovisko k návrhu vyhl o náležitostech bezpečnosti dokumentace a rozsahu info poskytovaných zpracovateli posudku

14.4.  29.

Připomínky k novele školského zákona

16.4. 30.

Stanovisko nařízení vlády č. 211_2010 Sb.

20.4. 31.

Stanovisko k věcnému záměru zákona o výběru členů orgánů

23.4. 32. 

Stanovisko k nařízení vlády znečištění vody

28.4.  33.

Stanovisko k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb

29.4. 

 4.5. bez rozporu

28.5.

513/0 

 34.

Stanovisko - Mezinárodní energetická charta

29.4.  35.

Stanovisko k návrhu vyhlášky_nakládání s odpady baterie a akumulátory

29.4.        36.

Stanovisko k návrhu vyhlášky výkup kovového odpadu

4.5.  37.

Stanovisko k JHR

13.5. 38.

Stanovisko k NNV o SEK a územních energ koncepcích

 13.5.       39.

Stanovisko k Analýze snižování fosilních paliv v ČR

 15.5. 40.

Stanovisko k návrhu zvýhodněných prům zón

 20.5. 41.

Stanovisko k Návrhu Realizace integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu

21.5.  42.

Stanovisko k návrhu vyhlášky regulační výkaznictví

22.5.  43.

Stanovisko k regulaci cen v OTE

22.5.  44.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o regulaci cen a postupech pro regulaci cen v elektroenerg a teplárenství

22.5.  45.

Stanovisko k NV regulace cen v plynárenství

22.5.  46.

č. 46 - stanovisko k UHOS.doc

 22.5.

 30.6. bez rozporu

 47.

č. 47 stanovisko k ZVZ.pdf

 22.5.

 15., 16.6. a 25.6. a 30.6. rozpor

 48.

Stanovisko k rozšíření RCH zemědělské produkty 27052015.pdf

 27.5. 49.

Stanovisko k Strategii přizpůsobení se změně klimatu v ČR.pdf

 29.5. 50.

č. 50 - stanovisko sbírka zákonů.doc

 1.6.

 30.6. bez rozporu

 51.

č. 51 - stanovisko ke změně předpisů_Sb.doc

 1.6. 52.

Stanovisko k NV energetické náročnosti budov

 2.6.       53.

Stanovisko k návrhu vyhlášky - stav nouze v plynárenství

5.6.  54.

č. 54 - státní svátky.pdf

 8.6. V 24.6. schváleno

 491

 55.

č. 55 - stanovisko k zákonu o zaměstnanosti.doc

 9.6.       56.

č. 56 - evidence organizací.doc

 11.6.

 19.6. bez rozporu

 57.

č. 57 - OSŘ a exekuční řád.doc

 12.6. V 1.7. schváleno

 499

 58.

č. 58 - insolvenční zákon.doc

 12.6.

 19.6. rozpor ANO

       59.Stanovisko k Akčnímu plánu na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými

 19.6. 60.

Stanovisko k návrhu Národního programu snižování emisí ČR

  23.6. 61.

Stanovisko ke Koncepci letecké dopravy ČR

 23.6. 62.

Stanovisko ke změně Metodiky 2013-2015

 23. 6. 63.

Stanovisko k Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE..

 25.6. 64.

Stanovisko k Navýšení podpory kosmických aktivit ČR a zajištění její udržitelnosti 2016 - 2019.

 29.6. 65.

Stanovisko k Aktivizaci ČMZRB na investiční banku

 1.7. 66.

Stanovisko k NZ o hornické činnosti - označení výbušnin

 2.7. 67.

Stanovisko SP ČR_Druhá zpráva o implementaci strategie Digitální Česko v. 2.0 a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR.doc

2.7.  68.

 Stanovisko k Zásadám odměňování členů orgánů společností s majetkovou účastí státu

 69.

Stanovisko ke Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v  ČR

3.7.zpět