Pro využití preferenčního zacházení v rámci CETA je nutné se zaregistrovat

Datum zahájení prozatímního provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) je 21. září 2017. Prozatímního provádění se vztahuje na většinu oblastí dohodnutých v rámci CETA. 
Od tohoto data bude prováděna v celém rozsahu s výjimkou ustanovení jmenovaných v rozhodnutí Rady o prozatímním provádění (k nahlédnutí zde). Znamená to, že tímto datem bude např. odstraněno 98 % cel na výrobky a u dalších položek začnou běžet příslušná přechodná období. Uvolní se také přístup na trh služeb, pravidla pro mobilitu či přístup na trh veřejných zakázek. K její plné implementaci je zapotřebí ratifikace dohody ze strany národních parlamentů členských států EU a Kanady.

Výhod plynoucích z tého dohody tak mohou naši exportéři využívat již od uvedeného zářijového termínu. Nicméně k tomu, aby mohli evropští exportéři využít preferenčního zacházení, je nutné se registrovat v systému registrovaných exportéru (REX). Registrace je možná online nebo u místně příslušného celního úřadu (návod v AJ). Podrobné informace k „Registrovanému vývozci (REX)“ v češtině jsou k nalezení zde.

Více informací o dohodě CETA naleznete dále na portálu www.businessinfo.cz/ceta.
Od 31.12. 2017 již nebude možné provádět prohlášení o původu bez této registrace, doporučujeme proto všem exportérům provést tuto snadnou registraci co nejdříve.


Další důležité odkazy na informace o dohodě CETA:
Plné znění dohody (v aj) zde.  
Infograf pro Českou republiku zde.
Factsheet pro Českou republiku (v aj) zde.
Databáze o přístupu na trh spravovaná Evropskou komisí (v aj) zde.
Brožura výhod dohody CETA (v aj) zde.

Lukáš Martin
/
kategorie Proexportní servis
zpět