Jak se vyjednává o obchodních podmínkách po brexitu?

Musí být jasné a známé podmínky po celou dobu brexitu, až do nastavení nových pravidel s VB jako nečlenskou zemí EU

Byznys na obou stranách podporuje přechodné období, které se co nejvíce bud podobat současnému stavu a zachová Británii v celní unii a na společném trhu, při zachování povinností a práv. V tomto smyslu apelujeme na obě strany.

Podporujeme rychlejší postup jednání o brexitu

Dosavadní pokrok jednání o brexitu je hodnocen nejen námi, ale i ostatními zástupci byznysu (včetně britského CBI) jako nedostatečný a pomalý. Podpořili jsme apel CBI i dalších svazů na rychlejší postup. Je třeba urychleně dořešit některé sporné otázky – jako je finanční vyrovnání mezi EU a VB, nastavit minimálně dvouleté přechodné období, poskytnout firmám určitou jistotu a urychleně vyjednat kvalitní obchodní dohodu.
 

Snažíme se zabránit, aby se Británie stala „standardní třetí zemí“

Toto riziko stále existuje a narůstá s každým dnem, kdy jednání nepokračují patřičným tempem. Věříme, že bude dohody dosaženo. V opačném případě tzv. „hard brexit“ by v podstatě ze dne na den přešla Británie vůči EU do pozice standardní třetí země, kde se obchodní otázky řídí obecnými mezinárodními pravidly, tedy obecné uspořádání dle WTO. S nevelkou trochou přehánění bychom pak měli pravidla pro obchod jako např. EU – Čína. Ta jsou nesrovnatelně méně liberální než otevřený společný trh EU, na kterém je Británie dnes. Scénář se obecně nazývá „cliff edge“ a snažíme se mu samozřejmě zabránit.
 

Bariéry pro volný obchod mezi velkou Británií a EU mohu mít nepříznivý dopad i na ČR

Británie je čtvrtý nejdůležitější obchodní partner pro ČR. Pokud by vznikly bariéry pro obchod mezi Británií a EU, mělo by to i na ČR značný dopad. Jde o velký, vyspělý a bohatý trh a následky by byly citelné. Dále by se to projevilo nepřímo, neboť řada obchodních vazeb vede přes třetí země, také členy EU, kde by také došlo ke zpomalení a snížení poptávky po našich službách a produktech.
 

Export do VB zatím neklesá

Vlastní export výrobků na britský trh však zatím běží stále podle stejných pravidel, a tak by to české firmy v tuto chvíli zasahovat nemělo. Nicméně v obecné rovině firmy pociťují rostoucí nejistotu a ty, které jsou na britském trhu více závislé, se pravděpodobně již připravují (nebo by měly) i na nepříznivý scénář. Výhoda českých firem je v tom, že umí poměrně dobře diverzifikovat a často mají aktivity na mnoha trzích. Přesto nelze tento problém podceňovat.

 

Pavel Fára, Sekce mezinárodních vztahů SP ČR

 
Gbelec Ondřej
/
kategorie Proexportní servis
zpět