Notifikace technických předpisů WTO - 45. týden 2018

Níže pro informaci zveřejňujeme informace o notifikacích technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO ve 45. týdnu roku 2018 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

USA/1410

5. 11.

Vrtulník

Toto oznámení oznamuje existenci a žádá připomínky k navrhovaným normám letuschopnosti vrtulníku modelu S-52L od Vertical Aviation Technologies.

This notice announces the existence of and requests comments on the proposed airworthiness design standards for acceptance of the Vertical Aviation Technologies Model S-52L rotorcraft

Lhůta pro připomínky: 26. 11. 2018
USA/1411

5. 11.

Těžba ropy a plynu

Sektor těžby ropy a plynu: znovuzvážení emisních norem pro nové, rekonstruované a modifikované zdroje

Oil and Natural Gas Sector: Emission Standards for New, Reconstructed, and Modified Sources Reconsideration

Lhůta pro připomínky: 17. 12. 2018

USA/1412

5. 11.

Ultrazvuková cyklodestrukční zařízení

Úřad pro potraviny a léčiva vydává tuto změnu nařízení za cílem reklasifikovat ultrazvuková cyklodestrukční zařízení (na léčbu zeleného zákalu) z třídy III (regulovaná pod výrobkovým kódem LZR) na třídu II (zvláštní kontroly), která musí být oznámena před umístěním na trh.

The Food and Drug Administration is issuing this proposed order to reclassify the ultrasound cyclodestructive device, a postamendments class III device (regulated under product code LZR), into class II (special controls), subject to premarket notification.

Lhůta pro připomínky: 26. 11. 2018

CHN/1288

7. 11.

Motorová vozidla

Norma specifikuje technické požadavky, zkušební metody a inspekční pravidla fotometrických charakteristik předních a zadních světel, doplňkových obrysových a brzdových světel motorových vozidel a návěsů/přívěsů.

The standard specifies the technical requirements, test methods and inspection rules for the photometric characteristics of the front and rear position lamps, end-outline marker lamps and stop lamps for motor vehicles and trailers.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019

CHN/1289

7. 11.

Motorová vozidla

Tato norma specifikuje fotometrické charakteristiky, zkušební metody, inspekční pravidla a další ustanovení pro denní světla motorových vozidel.

This standard specifies the photometric characteristics, test methods, inspection rule and other provisions of daytime running lamps for motor vehicles.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019


CHN/1290

7. 11.

Hluk motorových vozidel

Norma specifikuje limity a měřicí metody hluku, který vydávají akcelerující motorová vozidla.

The standard specifies the limits and measuring methods for noise emitted in the process of accelerating motor vehicles

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1291

7. 11.

Čističky odpadních vod

Norma specifikuje termíny a definice, třídy energetické účinnosti, technické požadavky a zkušební metody pro ponorné mixéry odpadní vody.

The standard specifies the terms and definitions, energy efficiency grades, technical requirements, and test methods for submersible mixer of wastewater.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1292

7. 11.

LED osvětlení

Norma specifikuje limitní hodnoty a třídy energetické účinnosti a zkušební metody pro LED osvětlení silnic a tunelů.

The standard specifies the limit values of energy efficiency, energy efficiency grades and test methods of LED luminaires for road and tunnel lighting.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1293

7. 11.

Automaty

Norma specifikuje limitní hodnoty a třídy energetické účinnosti a zkušební metody pro automaty chlazených nápojů.

The standard specifies the limit values of energy efficiency, energy efficiency grades and test methods of refrigerated beverage vending machines.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1294

7. 11.

LED světla

Minimální povolené hodnoty energetické účinnosti a třídy energetické účinnosti LED světel pro vnitřní osvětlení.

Minimum Allowable Values of Energy Efficiency and Energy Efficiency Grades of LED Products for Indoor Lighting

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1295

7. 11.

Klimatizace

Norma je povinná a specifikuje minimální povolené hodnoty energetické účinnosti, třídy energetické účinnosti a zkušební metody klimatizací.

The standard is mandatory and specifies the minimum allowable values of the energy efficiency, energy efficiency grades and test methods for unitary air conditioners.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1296

7. 11.

Čističky odpadních vod

Norma specifikuje termíny a definice, třídy energetické účinnosti, technické požadavky a zkušební metody pro rotační provzdušňovače odpadní vody.

The standard specifies terms and definitions, the limit values of energy efficiency, energy efficiency grades, technical requirements and test methods for rotary aerators in wastewater treatment.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
MEX/435

31. 10.

Železnice

Notifikovaný návrh mexické oficiální normy ustanovuje bezpečnostní parametry železničních trakčních jednotek.

The notified draft Mexican Official Standard establishes the safety parameters to be met by railway tractive stock

Lhůta pro připomínky: 24. 12. 2018
CHN/1297

7. 11.

Klimatizace

Norma je povinná a specifikuje minimální povolené hodnoty energetické účinnosti, třídy energetické účinnosti a zkušební metody klimatizací.

The standard is mandatory and specifies the limit values of energy efficiency, energy efficiency grades and test methods for ducted air conditioners.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1298

7. 11.

Tepelná čerpadla

Norma je povinná a specifikuje minimální povolené hodnoty energetické účinnosti, třídy energetické účinnosti a zkušební metody pro tepelná čerpadla s nízkou teplotou okolního vzduchu (chladiče vody).

The standard is mandatory and specifies the limit values of the energy efficiency, energy efficiency grades and test methods for low ambient temperature air source heat pumps (water chiller) packages.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
CHN/1299

7. 11.

Myčky nádobí

Norma specifikuje limitní hodnoty spotřeby energie a vody, třídy energetické a vodní účinnosti a zkušební metody pro elektrické myčky nádobí.

The standard specifies the limit values of energy consumption and water consumption,energy efficiency grades,water efficiency grades and test methods for household and similar electric dishwashers.

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
USA/1413

8. 11.

Vyhodnocení trauma mozku

Úřad pro potraviny a léčiva klasifikuje test vyhodnocení trauma mozku do třídy II (zvláštní kontroly).

The Food and Drug Administration is classifying the brain trauma assessment test into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
USA/1414

8. 11.

Elektrochirurgie

Úřad pro potraviny a léčivy klasifikuje endoskopický elektrochirurgický řezný systém do třídy II (zvláštní kontroly).

The Food and Drug Administration is classifying the endoscopic electrosurgical clip cutting system into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
USA/1415

8. 11.

Systém pro odstranění prostatické tkáně

Úřad pro potraviny a léčivy klasifikuje tekutinový proudový systém pro odstranění prostatické tkáně do třídy II (zvláštní kontroly).

The Food and Drug Administration is classifying the fluid jet system for prostate tissue removal into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
USA/1416

8. 11.

Test profilování nádorů

Úřad pro potraviny a léčivy klasifikuje test profilování nádorů nové generace na bázi sekvencování do třídy II (zvláštní kontroly).

The Food and Drug Administration is classifying the next generation sequencing based tumor profiling test into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
USA1417.pdf

8. 11.

Herpes

Úřad pro potraviny a léčivy klasifikuje panel kutánních a mukokutánních lézí viru herpes na bázi nukleové kyseliny do třídy II (zvláštní kontroly).

The Food and Drug Administration is classifying the herpes virus nucleic acid-based cutaneous and mucocutaneous lesion panel into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
UKR/144

9. 11.

Radioaktivní odpad

Rezoluce kabinetu ministrů Ukrajiny č. 884 ze 17. 10. 2018 "o schválení technického nařízení o skladování a likvidaci radioaktivních odpadů"

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 884 of 17 October 2018 "On approval of the Technical Regulations on packing sets for storage and disposal of radioactive wastes"

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:
1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/
2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci.

 

Tereza Šalounová
/
kategorie Proexportní servis
zpět