Notifikace technických předpisů WTO - 50. týden 2018

Níže pro informaci zveřejňujeme informace o notifikacích technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 50. týdnu roku 2018 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

MEX/438

28. 11.

Přeprava radioaktivního materiálu

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-011-NUCL-2018: limity aktivity a klasifikace radioaktivního materiálu a zásilek pro účely přepravy

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-011-NUCL-2018: Activity limits and classification of radioactive material and packages for transport purposes

Lhůta pro připomínky: 15. 1. 2019
MEX/439

28. 11.

Odpad

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-001-ASEA-2018, který ustanovuje kritéria pro klasifikování odpadu se zvláštním zacházením v sektoru těžby a zpracování uhlovodíků

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-001-ASEA-2018, which establishes the criteria for classifying special management waste in the hydrocarbon sector

Lhůta pro připomínky: 20. 1. 2019
USA/1431

10. 12.

Kamna

Normy výkonu nových rezidenčních kamen na dřevo, bojlerů a pecí.

Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces

Lhůta pro připomínky: 13. 2. 2019
USA/1432

10. 12.

Kamna

Normy výkonu nových rezidenčních kamen na dřevo, bojlerů a pecí.

Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces

Lhůta pro připomínky: 14. 1. 2019
BRA/852

11. 12.

Pivo

Technické nařízení ustanovuje povinnost jasně a přesně udávat složení výrobku na obalech piva

Technical Regulation which establishes an obligation to clearly and accurately report the ingredients of the product on the labelling of beers

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena
TUR/138

11. 12.

Textil

Tato norma pokrývá definici, klasifikaci a specifikace, odběr vzorků, kontrolu, zkoušení a uvádění na trh semichromované neošetřené kůže

This standard covers the definition, classification and specifications, sampling, examination and tests and placing on the market of semichrommed vachetta leather

Lhůta pro připomínky: 11. 2. 2019
TUR/139

11. 12.

Adaptéry

Tato norma se týká adaptérů s šestihranným nebo válcovým pohonem pro elektrické klíče

This standard covers square drive adaptors with hexagon or cylindrical flat drive for power socket wrenches.

Lhůta pro připomínky: 11. 2. 2019
TUR/140

11. 12.

Matice

Zpráva o spojovacích materiálech TS 1026-50 - Šestihranné drážky a matice - Část 50: metrické hrubé a jemné roztečové nitě - třídy výrobků A a B

Communiqué on TS 1026-50 fasteners - hexagon slotted and castle nuts - Part 50: metric coarse and fine pitch thread - product grades A and B standard

Lhůta pro připomínky: 11. 2. 2019
TUR/141

11. 12.

Trubky

Zpráva o TS EN 12449, měď a slitiny mědi, bezešvé trubky pro běžné účely

Communiqué on TS EN 12449 copper and copper alloys - seamless round tubes for general purposes standard

Lhůta pro připomínky: 11. 2. 2019
TUR/142

11. 12.

Med

Tato zpráva pokrývá výrobkové definice, kritéria složení a požadavky na označování medu

This Communiqué covers product definitions, compositions criteria and labelling requirements of honey

Lhůta pro připomínky: 31. 1. 2019
TUR/143

11. 12.

Klínová lana

Tato norma pokrývá hlavní rozměrové charakteristiky profilů drážky klínových lan, které se používají s PK profilovanými nekonečnými klínovými lany pro pomocné pohonné jednotky automobilů.

This standard covers the main dimensional characteristics of combed V pulley groove profiles used with PK profiled, combed, endless V belts for automotive auxiliary drive applications.

Lhůta pro připomínky: 11. 2. 2019
VNM/137

11. 12.

Nerezová ocel

Tento návrh technického nařízení specifikuje limitu chemického obsahu nerezové oceli, technické požadavky a požadavky na kontrolu kvality nerezové oceli místní nebo dovážené, jenž je v oběhu na trhu.

This draft technical regulation specifies the limit of chemical contents of stainless steels, technical requirements and the requirements on quality management of stainless steels for domestic production, imported and circulated on the market.

Lhůta pro připomínky: 11. 2. 2019
BRA/853

14. 12.

Víno

Technické nařízení ustanovuje postupy a požadavky na dovozní a vývozní certifikáty nápojů, fermentované kyseliny octové, vín a výrobků z hroznů

Technical Regulation states the procedures and requirements for export and import certification of beverages, fermented acetic, wines and wine and grapes derived products.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspxPřipomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci.
Tereza Šalounová
/
kategorie Proexportní servis
zpět