Notifikace technických předpisů WTO - 51. a 52. týden 2018

Níže pro informaci zveřejňujeme informace o notifikacích technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 50. týdnu roku 2018 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

USA/1433

17. 12.

Léčiva

Definice termínu "biologický výrobek"

Definition of the Term "Biological Product"

Lhůta pro připomínky: 25. 2. 2019
USA/1434

18. 12.

Maso

Služba bezpečnosti a inspekce potravin ustanovuje 1. 1. 2022 jako datum, kdy musí být vyhověno novým nařízením o označování masa a drůbeže

The Food Safety and Inspection Service is establishing 1 January 2022, as the uniform compliance date for new meat and poultry product labeling regulations

Lhůta pro připomínky: 7. 1. 2019
IND/86

18. 12.

Klimatizace

Nařízení o klimatizacích a jejich součástech (kontrola kvality), 2018

Air conditioner and its related Parts (Quality Control) Order, 2018

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1303

18. 12.

Sejfy

Tato norma specifikuje termíny a definice, klasifikace a znaky, technické požadavky, zkušební metody, inspekční pravidla a označování, balení, přepravu a skladování sejfů

This standard specifies the terms and definitions, classfification and signs, technical requirements, test methods, inspection rules and marking, packaging, transport and storage of burglary-resistant safes.

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1304

18. 12.

Trezorové dveře

Tato norma specifikuje termíny a definice, klasifikace a znaky, technické požadavky, zkušební metody, inspekční pravidla a označování, balení, přepravu a skladování trezorových dveří

This standard specifies the terms and definitions, classification and signs, technical requirements, test methods, inspection rules and marking, packaging, transport and storage of vault door.

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1305

18. 12.

Detektory plynu

Tato norma specifikuje klasifikace, požadavky, testy, inspekční pravidla a označování detektorů hořlavých plynů

This standard specifies classifications, requirements, tests, inspection rules and markings of flammable gas detectors

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1306

18. 12.

Detektory plynů

Tato norma specifikuje klasifikace, požadavky, testy, inspekční pravidla a označování detektorů vznětlivých plynů

This standard specifies requirements, tests, inspection rules and markings of household combustible gas detectors.

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1307

18. 12.

Detektory plynů

Tato norma specifikuje klasifikace, požadavky, testy, inspekční pravidla a označování přenosných detektorů vznětlivých plynů

This standard specifies classifications, requirements, tests, inspection rules and markings of portable combustible gas detectors.

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1308

18. 12.

Detektory plynů

Tato norma specifikuje klasifikace, požadavky, testy, inspekční pravidla a označování optických detektorů vznětlivých plynů

This standard specifies classifications, requirements, tests, inspection rules and markings of line-type optical beam combustible gas detectors.

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1309

18. 12.

Odlučovače

Tato norma specifikuje třídy energetické účinnosti, minimální povolené hodnoty energetické účinnosti a zkušební metody energetické účinnosti odlučovačů

This standard specifies the energy efficiency grades, minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency test method of precipitators.

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
CHN/1310

18. 12.

Kosmetika

Nařízení řídí výrobu, provoz a dohled nad kosmetikou v Číně

The regulation stipulates the production, operation and supervision of cosmetics in China

Lhůta pro připomínky: 18. 2. 2019
TUR/144

19. 12.

Šrouby

Tato norma pokrývá rozměry a technické požadavky na šrouby M12 až M30

This standard covers the dimensions and technical delivery requirements for hexagon fit bolts M12 to M30

Lhůta pro připomínky: 19. 2. 2019

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspxPřipomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci.

Tereza Šalounová
/
kategorie Proexportní servis
zpět