Notifikace technických předpisů WTO - 1. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme informace o notifikacích technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 1. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

BRA/854

3. 1.

Léčiva

Toto nařízení mění RDC 234 z 20. 6. 2018, které se týká outsourcingu výrobních kroků, analýzy kontroly kvality, dopravy a skladování léčiv a biologických výrobků

This present Resolution changes RDC 234 of 20 June 2018, regarding the outsourcing of production steps, quality control analysis, transportation and storage of medicaments and biological products

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena
BRA/855

3. 1.

Zdravotnická zařízení

Tento návrh nařízení navrhuje klasifikovat zdravotnická zařízení na jednorázová nebo znovupoužitelná, mimo jiného.

This draft resolution proposes the medical devices classification as single use or reusable, among other measures.

Lhůta pro připomínky: 3. 3. 2019
USA/1435

3. 1.

Označování potravin

Úřad pro potraviny a léčiva stanovuje 1. 1. 2022 jako jednotné datum pro vyhovění nařízení o označování potravin publikovaných mezi 1. 1. 2019 a 31. 12. 2020 včetně

The Food and Drug Administration is establishing 1 January 2022, as the uniform compliance date for food labeling regulations that are published on or after 1 January 2019, and on or before 31 December 2020.

Lhůta pro připomínky: 19. 2. 2019
BRA/860

4. 1.

Krevety

Návrh technického nařízení, které ustanovuje minimální požadavky na jakost a původ čerstvých, chlazených, mražených, rozmražených, vařených a částečně vařených krevet.

Draft Technical Regulation establishing identity and minimum quality requirements for fresh, cooled, frozen, defrosted, cooked and partially cooked shrimp.

Lhůta pro připomínky: 28. 3. 2019
BRA/856

4. 1.

Ryby

Návrh technického metrologického nařízení, které ustanovuje způsob indikace nominálního obsahu předem měřených a balených mražených ryb, měkkýšů a korýšů.

Draft technical metrological regulation establishing the form of indication of the nominal content in pre-measured or pre-packaged frozen fish, molluscs and crustaceans

Lhůta pro připomínky: 29. 1. 2019
BRA/857

4. 1.

Experimentální léčba

Toto usnesení ustanovuje pravidla pro klinické zkoušky pokročilé experimentální léčby v Brazílii

This Resolution establishes the rules for conducting clinical trials with product of advanced investigational therapy in Brazil

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena
BRA/858

4. 1.

Rostliny a léčiva

Tento návrh usnesení ustanovuje dovozní a vývozní kontroly rostlin a léčiv obsahujících látky podléhající zvláštní kontrole

This draft resolution establishes the import and export controls, of plants and medical products containing controlled substances subject to special control

Lhůta pro připomínky: 4. 2. 2019
BRA/859

4. 1.

Humr

Návrh technického nařízení, který ustanovuje požadavky na původ a jakost čerstvých nebo mražených humrů

Draft Technical Regulation establishing identity and quality requirements for fresh and frozen lobster.

Lhůta pro připomínky: 28. 3. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci.
Tereza Šalounová
/
kategorie Proexportní servis
zpět