Notifikace technických předpisů WTO - 5. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme informace o notifikacích technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 5. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

BRA/861

28. 1.

Obaly potravin

Tento návrh technického nařízení ustanovuje pozitivní seznam plastových materiálů a polymerových filmů, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

This draft resolution is the Technical Regulation that establishes the positive additive list intended to elaboration of plastic materials and polymeric coatings in contact with food among other measures.

Lhůta pro připomínky: 1. 4.
KAZ/22

30. 1.

Výrobky pro děti a dospívající

Změny technického nařízení celní unie "o bezpečnosti výrobků určených pro děti a dospívající"

Amendments to the Technical Regulation of the Customs Union "On Safety of Products Intended for Children and Teenagers"

Lhůta pro připomínky: 30. 3.
KAZ/23

30. 1.

Přísady do potravin

Návrh změn č. 2 technického nařízení celní unie "bezpečnostní požadavky na přísady do potravin, aromata a technologické pomůcky"

Draft amendments No. 2 to the Technical Regulation of the Customs Union "Safety Requirements for Food Additives, Flavors and Technological Aids"

Lhůta pro připomínky: 30. 3.
UKR/149

31. 1.

Tlaková zařízení

Technické nařízení ustanovuje požadavky na návrh, výrobu a postupy posuzování shody tlakových zařízení a agregátů s maximálním pracovním tlakem vyšším než 0,5 baru.

The Technical regulation establishes the requirements for the design, manufacture and conformity assessment procedure of pressure equipment and aggregates with a maximum working pressure (PS) of more than 0.5 bar.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
USA/1436

31. 1.

Motorová vozidla

Dočasná výjimka z norem pro bezpečnost motorových vozidel a nárazníky

Temporary Exemption From Motor Vehicle Safety and Bumper Standards

Lhůta pro připomínky: 11. 2.
MEX/447

24. 1.

Energetika

Návrh mexické oficiální normy PROY-NOM-017-CRE-2018: metody měření proměnných pro výpočet procentních podílů energie bez paliva a postup posuzování shody

Draft Mexican Official Standard PROY-NOM-017-CRE-2018: Methods for measuring variables to calculate percentages of fuel-free energy and conformity assessment procedure

Lhůta pro připomínky: 22. 3.
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci.
Tereza Šalounová
/
kategorie Proexportní servis
zpět