Notifikace technických předpisů WTO - 25. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO ve 25. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/BRA/877

17. 6.

Stanovení jmenovitého obsahu zmražených ryb v balení

Návrh technického metrologického předpisu za účelem zjednoznačnění definice způsobu udávání jmenovitého obsahu v předem odměřených nebo předem zabalených baleních zmrazených ryb, zaledovaných či nikoli, a za účelem jednoznačného stanovení, jak vyjádřit jmenovitý obsah vůči nerovnoměrnému jmenovitému obsahu.

Draft technical metrological regulation to clearly define the form for indication of the nominal content in pre-measured or pre-packaged frozen fish, glaciated or not, and to establish how to express its nominal content with unequal nominal content.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 G/TBT/N/USA/1494

17. 6.

Oznamovací povinnost - výroba chemických látek

EPA navrhuje významná pravidla pro nové používání (SNURs) podle Zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro 8 chemických látek, které jsou předmětem Oznámení
o předběžném zpracování (PMNs).

EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for 8 chemical substances which are the subject of premanufacture notices (PMNs).

Lhůta pro připomínky: 11. 6. 2019
G/TBT/N/BRA/878

18. 6.

Ostatní cukry v masných a drůbežích výrobcích

Text přejímá usnesení ANVISA 272 ze dne 14. března 2019 vydané Národní agenturou pro dohled nad zdravotnictvím, který začleňuje vnitrostátní právní řád GM/MERCOSUR 63/18 a stanoví přísady povolené pro použití v masných a drůbežích masných výrobcích.

Text that adopts Resolution ANVISA 272 of 14 March 2019 issued by the National Health Surveillance Agency, which incorporates the national legal order GM/MERCOSUR 63/18 and provides for additives authorized for use in meat and poultry meat products.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 G/TBT/N/BRA/879

18. 6.

Léčivé přípravky na základě Cannabis spp.

Tento návrh usnesení stanoví postup registrace a sledování léčivých přípravků na základě Cannabis spp., jejich derivátů a syntetických analogů.

This draft resolution establishes the procedure for the marketing authorization and monitoring of Cannabis spp. based medicines, its derivatives and synthetic analogues.

Lhůta pro připomínky: 20. 8. 2019
 G/TBT/N/USA/1495

19. 6.

Stavební normy pro školní autobusy

Změny stavebních norem podle doporučení Národní příručky o specifikacích a postupech pro školy z roku 2015 a kapitoly č. 44 "Aktualizace skupiny a požadavků z oboru" Ministerstva školství.

Changes the construction standards as recommended by the National School Transportation Specifications and Procedures Manual 2015 and the Department of Education's Chapter 44 Update Group and requests from the field.

Lhůta pro připomínky: 25. 6. 2019
G/TBT/N/USA/1496

19. 6.

Přístroje na měření plynného vodíku

Upravuje pravidla pro zachování některých tříd přesnosti. Odstraní jiné třídy přesnosti. Přijímá národní standardní třídu přesnosti.

Amends rules to keep certain accuracy classes. Removes other accuracy classes. Adopts the national standard accuracy class.

Lhůta pro připomínky: 16. 7. 2019
 G/TBT/N/USA/1497

21. 6.

Nebezpečná energie

Účelem normy je chránit pracovníky před nebezpečím nebezpečné energie.

The standard's purpose is to protect workers from the dangers of hazardous energy.

Lhůta pro připomínky: 19. 8. 2019

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět