Notifikace technických předpisů WTO - 26. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO ve 26. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/UKR/130/Add.2

25. 6.

Přenosná tlaková zařízení

Cílem návrhu usnesení je harmonizace ukrajinských právních předpisů s právními předpisy Evropské unie, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o zrušení směrnic Rady 76/767/ES. EEU, 84/525/EEU, 84/526/EEU, 84/527/EEU a 1999/36/EU.

The Draft of Resolution is aimed to harmonize Ukrainian legislation with the legislation of the European Union, in particular the Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 and on the termination of Council Directives 76/767/EEU, 84/525/EEU, 84/526/EEU, 84/527/EEU and 1999/36/EU.

Lhůta pro připomínky: 1. 1. 2020
G/TBT/N/BRA/880

26. 6.

Elektronické předřadníky pro trubicové zářivky

Návrh technického předpisu, který navrhuje zlepšení regulačního opatření s požadavky na bezpečnost a výkon, které musí splňovat dodávané elektronické předřadníky pro lineární, kruhové a kompaktní trubicové zářivky.

Draft technical regulation proposing improvement of the regulatory measure with safety and performance requirements,to be met by supplied electronic ballasts for Linear, Circular and Compact Tubular Fluorescent Lamps.

Lhůta pro připomínky: 26. 8. 2019
G/TBT/N/BRA/881

28. 6.

Palivové nádrže na stlačený zemní plyn používané na těžkých vozidlech

NHTSA navrhuje pozměnit požadavky na vizuální kontrolu značení v normě "Federální bezpečnostní normy pro motorová vozidla" (FMVSS) č. 304, „Integrita palivové nádrže na stlačený zemní plyn“ tak, aby se uvedlo, že nádoby na CNG palivo používané na těžkých vozidlech by měly být kontrolovány alespoň jednou za 12 měsíců.

HTSA is proposing to amend the visual inspection labeling requirement in Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 304, "Compressed natural gas fuel container integrity," to state that CNG fuel containers used on heavy vehicles should be inspected at least once every 12 months.

Lhůta pro připomínky: 20. 8. 2019
 G/TBT/N/BRA/881

28. 6.

Silniční vozidla - kontejnerová přeprava

Nařízení č. 280 ze dne 6. června 2019 upravuje požadavky stanovené nařízením č. 561, ze dne 29. prosince 2019 pro kontejnerové přepravníky pro silniční vozidla a systém Twistlock pro kontejnerová vozidla (VPC).

The Ordinance 280, 6 June 2019, adjusts requirements established on the Ordinance 561, 29 December 2019, for container-hauler for road vehicles and Twistlock for container vehicle (VPC).

Lhůta pro připomínky není stanovena.
 G/TBT/N/BRA/882

28. 6.

Emisní limity a hluk u mopedů, motocyklů a podobných vozidel

Usnesení, které stanoví nové emisní limity pro látky znečišťující ovzduší a hluk mopedů, motocyklů a podobných nových vozidel za účelem snížení a kontroly znečištění ovzduší definovaných v "Programu kontroly znečišťování ovzduší pro motocykly a podobná vozidla - PROMOT" změnou usnesení CONAMA 297/2002 a 432/2011

Resolution that prescribes new emission limits for air pollutants and noise of mopeds, motorcycles and similar new vehicles, to reduce and control the air pollution defined in the Air Pollution Control Program for Motorcycles and Similar Vehicles – PROMOT, by amending CONAMA Resolutions 297/2002 and 432/2011.

Lhůta pro připomínky není stanovena.
 G/TBT/N/BRA/883

28. 6.

Silniční přeprava nebezpečného zboží

Usnesení stanoví požadavky na podmínky při silniční přepravě nebezpečného zboží za účelem předcházení úrazům osob, újmě na majetku nebo životním prostředí, na ostatním zboží nebo způsobu dopravy.

Resolution laying down requirements for road transport conditions of dangerous goods to prevent accidents to persons, property or the environment, to other goods or to the means of transport employed.

Lhůta pro připomínky není stanovena.
 G/TBT/N/BRA/884

28. 6.

Všechny měřicí přístroje podléhající zákonné metrologii podléhající správním aktům, postupům a požadavkům, které by měly být použity v procesu hodnocení modelu.

Stanovit pokyny a obecné požadavky platné pro proces hodnocení „modelu“ (fyzické znázornění váhy nebo míry), který slouží jako základ pro „schválení modelu“. Establish the guidelines and general requirements applicable to the evaluation process of the ‘model’ (physical representation of a weight or measure)that serves as the basis for ‘approval of the model’.

Lhůta pro připomínky není stanovena.

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět