Notifikace technických předpisů WTO - 27. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO ve 27. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/BRA/885

2. 7.

Registrace a oznamování léčiv

Tento návrh usnesení stanoví kritéria a konečné lhůty pro registraci a oznamování léčiv na trhu a poskytuje další opatření.

This draft resolution establishes criteria and deadlines for market authorization and notification of medicines, and provides other measures.

Lhůta pro připomínky: 16. 8. 2019
G/TBT/N/TUR/147/Add.1

3. 7.

Zásady výroby, označování a dozoru nad tabákovými výrobky

„Nařízení o postupech a zásadách týkajících se typů výroby, označování a dozoru nad tabákovými výrobky“ oznámené pod G/TBT/N/TUR/147 (ze dne 7. března 2019) bylo pozměněno „Nařízením, kterým se mění nařízení o postupech a zásadách týkajících se typů výroby, označování a dozoru nad tabákovými výrobky “.

“Regulation on the Procedures and Principles Regarding Production Types, Labelling And Supervision of Tobacco Products” notified in G/TBT/N/TUR/147 (dated 7 March 2019) has been amended by the “Regulation Amending the Regulation on the Procedures and Principles Regarding Production Types, Labelling and Supervision of Tobacco Products”.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/BRA/886

4. 7.

Dětské zádržné systémy

Technické nařízení Mercosuru, kterým se stanoví požadavky na kotvení bezpečnostních pásů a kotevních úchytů dětských zádržných systémů.

Mercosur Technical Regulation establishing the requirements on anchorage of safety belts and anchorages of child retention systems.

Lhůta pro připomínky: 16. 8. 2019
G/TBT/N/BRA/887

4. 7.

Klasifikace motorových vozidel a přívěsů

Technické nařízení Mercosuru, kterým se stanoví klasifikace motorových vozidel a přívěsů za účelem jejich oběhu, schvalování, certifikace a registrace ve smluvních státech Mercosuru.

Mercosur Technical Regulation establishing the classification for motor vehicles and trailers with a view to their circulation, approval, certification and registration in Mercosur States Parties.

Lhůta pro připomínky: 16. 8. 2019
G/TBT/N/KAZ/24

5. 7.

Zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů při poskytování spravedlivého marketingu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví (MoPH) návrh oznámení o geneticky modifikovaných potravinách. Toto oznámení stanoví kontrolní opatření pro potraviny sestávající se z geneticky modifikovaných organismů nebo obsahující GMO nebo z GMO vyrobených, a to včetně rostlin, zvířat a mikroorganismů.

In order to ensure the high level of protection of human health and consumer's concerns while providing fair marketing, Ministry of Public Health (MoPH) is proposing the draft notification on Genetically Modified Foods. This notification set the control measures for Food containing or consisting of Genetically Modified Organisms (GMOs) or produced from GMOs including plants, animals and microorganisms.

Lhůta pro připomínky: 3. 9. 2019

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět