Notifikace technických předpisů WTO - 28. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO ve 28. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 G/TBT/N/MEX/454

21. 6.

Zdravotnické prostředky

Tato norma je závazná pro mexické území pro všechna zařízeních zabývající se výrobou zdravotnických prostředků a pro sklady, které balí, skladují a distribuují zdravotnické prostředky. Stanoví minimální požadavky na vzhled, vývoj, výrobu, skladování a distribuci zdravotnických prostředků na základě jejich úrovně rizika.

This Standard is binding in Mexican territory on all establishments engaged in the manufacture of medical devices and warehouses which package, store and distribute medical devices.It sets forth minimum requirements for the design, development, manufacture, warehousing and distribution of medical devices, based on their level of risk."

Lhůta pro připomínky: 3. 8. 2019
G/TBT/N/BRA/889

11. 7.

Regulační repozitáře

Tento návrh usnesení zavádí revizi regulatorního repozitáře směřující ke zrušení regulačních opatření s malým dopadem na společnost.

This draft resolution establishes the regulatory repository revision towards the cancellation of regulatory measures of low impact for society.

Lhůta pro připomínky: 9. 9. 2019
 G/TBT/N/IND/102

11. 7.

Označování balených potravin

Tyto předpisy předepisují požadavky na označování balených potravin a požadavky na uvádění základních informací v prostorách, kde se potraviny vyrábějí, zpracovávají, podávají a skladují.

These regulations prescribe the labelling requirements of pre-packaged foods and display of essential information on premises where food is manufactured, processed, served and stored.

Lhůta pro připomínky: 9. 9. 2019
 G/TBT/N/USA/1499

12. 7.

Stacionární kompresní spalovací motory s vnitřním spalováním Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje změny standardů pro výkon spalovacích motorů se stacionárním kompresním zapalováním.

The U. S. Environmental Protection Agency (EPA) is proposing amendments to the Standards of Performance for Stationary Compression Ignition Internal Combustion Engines.

Lhůta pro připomínky: 7. 8. 2019
 G/TBT/N/USA/1500

12. 7.

Chemické látky

EPA navrhuje zásadní pravidla pro nové použití (SNUR) podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro 3 chemické látky, které jsou předmětem oznámení o předběžné výrobě (PMNs).

EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for 3 chemical substances which are the subject of premanufacture notices (PMNs).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět