Notifikace technických předpisů WTO - 30. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 30. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/IND/103

26. 7.        
Potravinářské výrobky        

Změna předpisů o bezpečnosti a normách pro potraviny (laboratorní analýzy a analýzy vzorků) týkající se schválení sady pro rychlé analytické testování potravin, vybavení nebo metody.
Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) Amendment Regulations related to approval of Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method.          

Lhůta pro připomínky: 24. 9. 2019
G/TBT/N/IND/104
26. 7.        
Alkoholické nápoje        

Změna předpisů o bezpečnosti a normách potravin (alkoholické nápoje) z roku 2019 podrobně popisuje, spolu s dalšími požadavky, požadavky na nízkoalkoholické nápoje jiné než víno a pivo, ustanovení o zeměpisných ukazatelích, určité požadavky na označování a dal.
The Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2019 details the Requirements for Low Alcoholic Beverages other than wine and beer, provision for Geographical indicators, certain labelling requirements along with other requirements etc.

Lhůta pro připomínky: 24. 9. 2019

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, .

Lukáš Martin
/
kategorie Proexportní servis
zpět