Notifikace technických předpisů WTO - 31. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 31. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/USA/1508

30. 7.

Sušičky prádla

Americké ministerstvo energetiky („DOE“) navrhuje změnit zkušební postupy pro sušičky prádla tak, aby poskytovaly další směr v reakci na dotazy výrobců a zkušebních laboratoří.

The U. S. Department of Energy („DOE“) proposes to amend the test procedures for clothes dryers to provide additional direction in response to questions from manufacturers and test laboratories.

Lhůta pro připomínky: 23. 9. 2019
G/TBT/N/USA/1509

31. 7.

Zařízení pro záznam obrazu a zvuku

Agentura (FRA) navrhuje vyžadovat instalaci zařízení pro záznam obrazů lokomotiv směřujících dovnitř a ven na všech hnacích lokomotivách ve vlacích pro cestující a tato zařízení nechat zaznamenávat, zatímco se vodící lokomotiva pohybuje, a uchovávat data v modulu odolném proti nárazu.

FRA is proposing to require the installation of inward- and outward-facing locomotive image recording devices on all lead locomotives in passenger trains, and that these devices record while a lead locomotive is in motion and retain the data in a crashworthy memory module.

Lhůta pro připomínky: 23. 9. 2019
G/TBT/N/USA/1510

31. 7.

Program obnovitelných paliv

Podle článku 211 Zákona o čistém ovzduší je Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) povinna každoročně stanovovat procentuální normy obnovitelných paliv.

Under section 211 of the Clean Air Act, the Environmental Protection Agency (EPA) is required to set renewable fuel percentage standards every year.

Lhůta pro připomínky: 30. 8. 2019
G/TBT/N/USA/1511

31. 7.

Amid mastné kyseliny

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje zrušit významné nové uplatněné pravidlo (SNUR) vyhlášené podle zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro chemickou látku, která byla obecně identifikována jako amid mastných kyselin.

EPA is proposing to revoke the significant new use rule (SNUR) promulgated under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for a chemical substance which was identified generically as fatty acid amide.

Lhůta pro připomínky: 28. 3. 2019
G/TBT/N/USA/1512

31. 7.

Perzistentní, bioakumulativní a toxické chemikálie

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje pravidlo týkající se některých perzistentních, bioakumulativních a toxických chemických látek identifikovaných podle bodu sekce 6 (h) Zákona o kontrole toxických látek (TSCA).

EPA is proposing a rule to address certain persistent, bioaccumulative, and toxic chemicals identified pursuant to section 6(h) of the Toxic Substances Control Act (TSCA).

Lhůta pro připomínky: 27. 9. 2019
G/TBT/N/TUR/152

31. 7.

Drážkované kolíky s hrdlem

Tato norma pokrývá požadavky na rozměry a technické parametry kolíků s hrdlem o jmenovitém průměru 1,5 mm ≤ d1 ≤ 25 mm, které mají na povrchu do poloviny své délky tři vtlačené podélné rovnoměrně rozmístěné drážky.

This standard covers requirements for the dimensions and technical order specifications of the pins with gorge which have three equally spaced groovers empressed half length longitudinally on the exterior surface with nominal diameter 1,5 mm ≤ d1 ≤25 mm.

Lhůta pro připomínky: 29. 9. 2019
G/TBT/N/TUR/153

31. 7.

Šrouby a kolíky

Tato norma se týká rozměrů a technických dodacích podmínek pro netvrzené kolíky konstantní kuželové délky o jmenovitém průměru 5 mm s metrickým závitem po celé délce.

This standard covers dimensions and technical delivery conditions for unhardened, up to the end metric screw threaded, constant conical length pins with nominal diameter 5 mm.

Lhůta pro připomínky: 29. 9. 2019
G/TBT/N/BRA/891

2. 8.

Stroje a mechanické přístroje, mechanická zařízení a jejich součásti, zdvihací nebo manipulační stroje; jeřáby, mobilní zvedací rámy atd., pohybování, třídění atd.

Text stanoví technické požadavky a definuje odkazy, základní zásady a ochranná opatření týkající se ochrany zdraví a duševní integrity pracovníků a stanoví minimální požadavky na prevenci úrazů a nemocí z povolání ve všech fázích konstrukce a užívání strojních zařízení, jakož i ve fázích jejich výroby, navrhování, dovozu, uvádění na trh, vystavování/prezentování a přiřazování/přidělování ve/do všech hospodářských činnostech.

The text establishes technical requirements and defines references, fundamental principles and protective measures to safeguard the health and physical integrity of workers and establishes minimum requirements for the prevention of accidents and occupational diseases at the design and use stages of machinery and their manufacture, importation, marketing, exhibition and assignment, in all economic activities.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.


Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, .

 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět