Notifikace technických předpisů WTO - 32. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 32. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 G/TBT/N/CHN/1343

5. 8.

Klaksony pro motorová vozidla typu M, N a L

Tato norma stanoví požadavky na výkon a zkušební metody pro elektrické klaksony a vzduchové klaksony, jakož i požadavky na zátěžové a zkušební metody pro klaksony.

This standard stipulates the performance requirements and test methods for electric horns and air horns, as well as the loading performance requirements and test methods for horns.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 G/TBT/N/CHN/1344

5. 8.

Sušené mléko pro kojence

Nařízení o formulaci registrace mléčných výrobků pro počáteční kojeneckou výživu bylo vydáno v roce 2016. Nyní je revidováno, aby účinně zaručovalo kvalitu a bezpečnost sušeného mléka pro počáteční kojeneckou výživu prostřednictvím zlepšení vědeckého přístupu a bezpečnosti kontrol výrobních postupů.

The Regulation for Formulation Registration of Infant Formula Milk Powder Products was issued in 2016. It is now revised to effectively guarantee the quality and safety of infant formula milk powder, enhance the scientific and safety examination of product formulas.

Lhůta pro připomínky: 4. 10. 2019
 G/TBT/N/USA/1513

6. 8.

Chemické látky

Agentura EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNUR) podle Zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro 31 chemických látek, z nichž 30 bylo předmětem předběžných oznámení o výrobě (PMN) a 1 (mikroorganismus), které bylo předmětem oznámení o mikrobiální obchodní činnosti (MCAN).

EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for 31 chemical substances, 30 of which were the subject of premanufacture notices (PMNs) and 1 (a microorganism) that was the subject of a Microbial Commercial Activity Notice (MCAN).

Lhůta pro připomínky: 30. 8. 2019
 G/TBT/N/VNM/149

6. 8.

Dovážené zboží pod správou Ministerstva dopravy

Tento návrh oběžníku specifikuje seznam zakázaného dováženého zboží pod správou Ministerstva dopravy, jak je upraveno Vládní vyhláškou č. 69/2018 / ND-CP ze dne 15. května 2018 o podrobnostech některých článků Zákona o řízení zahraničního obchodu.

This draft Circular specifies the list of prohibited imported goods under management of Ministry of Transport as regulated in Decree 69/2018/ND-CP of 15 May 2018 of the Government detailing some articles of the Foreign Trade Management Law.

Lhůta pro připomínky: 5. 10. 2019
 G/TBT/N/BRA/892

7. 8.

Toxikologické působení pesticidů, čisticích prostředků a konzervačních látek na dřevo

Toto usnesení stanoví kritéria pro hodnocení a toxikologickou klasifikaci, stanovení priorit pro analýzu a porovnání toxikologického působení pesticidů, čisticích prostředků pro domácnost a konzervačních látek na dřevo.

This resolution establishes criteria for evaluation and toxicological classification, prioritization of analysis and comparation of toxicological action of pesticides, household cleaning products and wood preservers.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 G/TBT/N/CHN/1345

7. 8.

Vnější zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a přívěsů

Tato norma stanoví technické požadavky, zkušební metody a pravidla pro kontrolu atd. pro instalaci zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a přívěsů.

This standard stipulates the technical reguirements, test methods and inspection rules etc. for installation of the external lighting and light-signalling devices for motor vehicles and trailers.

Lhůta pro připomínky: 6. 10. 2019
G/TBT/N/CHN/1346

7. 8.

Automobilové palivové nádrže

Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro automobilové palivové nádrže a jejich instalaci.

This standard stipulates the safety requirements and test methods for automobile fuel tank and its installation.

Lhůta pro připomínky: 6. 10. 2019
 G/TBT/N/CHN/1347

7. 8.

Elektrické motocykly a elektrické mopedy

Tato norma stanoví obecné požadavky, požadavky týkající se elektrické energie, požadavky na provozní bezpečnost, požadavky na značky a varování a zkušební metody pro čistě elektrické motocykly a mopedy.

This standard stipulates the general requirements, electrical requirements, operational safety requirements, signs and warning requirements and test methods for pure electric motorcycles and mopeds.

Lhůta pro připomínky: 6. 10. 2019
 G/TBT/N/BRA/893

9. 8.

Průmyslové tuky v potravinách

Tento návrh usnesení definuje požadavky na použití průmyslových trans-tuků ve všech druzích potravin, včetně nápojů, surovin, přísad, technologických pomocných látek, včetně přísad určených výhradně pro průmyslové zpracování a potravinářské služby. Tento návrh usnesení bude rovněž oznámen Výboru SPS.

This draft resolution defines requirements for use of industrial trans fats in all kinds of foods, including drinks, ingredients, additives, technology adjuvants, including those exclusively destinated to industrial processing and food services. This draft resolution will be also notified to the SPS committee.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/BRA/894

9. 8.

Elektroměry

Technický předpis, který stanoví metrologické a bezpečnostní požadavky na zlepšení schváleného Metrologického technického předpisu (RTM) stanoveného Nařízením institutu Inmetro č. 371 ze dne 28. září 2007, které stanoví minimální podmínky, které je třeba dodržovat při hodnocení modelu Distribučních systémů měření elektřiny (SDMEE).

Technical Regulation laying down metrological and safety requirements to improve the approved Metrological Technical regulation (RTM) set by Inmetro Ordinance 371, September 28th, 2007which establishes the minimum conditions to be observed in the Distributed Electricity Measurement Systems (SDMEE) model evaluation.

Lhůta pro připomínky: 8. 10. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, .
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět