Notifikace technických předpisů WTO - 33. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 33. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/MEX/455

5. 8.

Mikrovlnná radiokomunikační zařízení

Návrh mexické oficiální normy stanoví technické specifikace a odpovídající zkušební metody, které mají být splněny mikrovlnnými radiokomunikačními zařízeními používanými v pevných bodových a pevných vícebodových systémech pracujících v uvedených pásmech.

The draft Mexican Official Standard sets forth the technical specifications and corresponding test methods to be satisfied by microwave radiocommunications equipment used in point-to-point and point-to-multipoint multichannel fixed systems operating in the following band.

Lhůta pro připomínky: 6. 9. 2019
G/TBT/N/MEX/456

5. 8.

Dopravní značení

Návrh mexické oficiální normy stanoví obecné požadavky, které je třeba vzít v úvahu při navrhování a provádění značení dálnic a městských silnic pod federální, státní a obecní jurisdikcí.

The draft Mexican Official Standard sets forth the general requirements to be taken into account in the design and implementation of road signage for highways and urban roadways under federal, state and municipal jurisdiction.

Lhůta pro připomínky: 24. 8. 2019
G/TBT/N/IND/105

12. 8.

Ocel a výrobky z ní

Cílem tohoto pravidla je zajistit shodu s ocelemi a výrobky z oceli uvedenými v seznamu se stanovenými indickými normami.

This Order seeks to ensure conformity to steel & steel products listed in schedule to the specified Indian Standards.

Lhůta pro připomínky: 11. 10. 2019
G/TBT/N/USA/1515

12. 8.

Vysokotlaké láhve na plyn

PHMSA navrhuje revidovat požadavky na rekvalifikační období pro určité vysokotlaké láhve na plyn specifikované řady DOT 4 v nekorozivní plynárenské servisní činnosti.

PHMSA is proposing to revise requirements on the requalification period for certain DOT 4-series specification cylinders in non-corrosive gas service.

Lhůta pro připomínky: 7. 10. 2019
G/TBT/N/USA/1516

14. 8.

Domácí spotřebiče s konvenční varnou deskou

Dne 25. dubna 2018 zveřejnilo americké Ministerstvo energetiky (DOE) prostřednictvím oznámení petici Asociace výrobců domácích spotřebičů (AHAM), jejímž (s) cílem bylo stáhnout a okamžitě pozastavit účinnost zkušebního postupu pro konvenční varné desky.

On 25 April 2018, the U. S. Department of Energy (DOE) published a notification of petition from the Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) to withdraw, and immediately stay the effectiveness of, the conventional cooking top test procedure.

Lhůta pro připomínky: 8. 10. 2019
G/TBT/N/VNM/150

14. 8.

Výtahy

Tento návrh technického předpisu se vztahuje na všechny typy elektrických výtahů (se strojovnou nebo bez ní) a hydraulických výtahů používaných k přepravě osob, zboží nebo k přepravě cestujících (dále jen výtah) poháněných třecí silou nebo hydraulickým pohonem.

This draft technical regulation applies to all types of electric elevators (those with machine room or machine room less elevators) and hydraulic elevators used to carry people, goods or carry passengers (hereinafter referred to as elevator) operated by frictional, forced or hydraulic drive.

Lhůta pro připomínky: 13. 10. 2019
G/TBT/N/BRA/897

15. 8.

Autogenní vakcíny

Oznámené nařízení otevírá 45denní lhůtu pro veřejnou konzultaci k návrhu technického předpisu pro výrobu, kontrolu a používání autogenních vakcín.

The notified regulation opens a 45-day period for public consultation on the draft of a technical regulation for production, control and use of autogenous vaccines.

Lhůta pro připomínky: 26. 9. 2019
G/TBT/N/BRA/898

15. 8.

Výrobky pro péči a hygienu zvířat

Oznámené nařízení otevírá 45denní lhůtu pro veřejnou konzultaci návrhu technického předpisu, jehož cílem je definovat požadavky na složení, výrobu, kontrolu kvality a označování výrobků určených pro hygienu a péči pro zvířata a učinit jejich registraci automatickým udělením Ministerstvem zemědělství, hospodářství a zásobování povinnou.

The notified regulation opens a 45-day period for public consultation on the draft of a technical regulation that aims to define the formulation requirements, production, quality control and labelling of products for hygiene and beauty care for animals and make their registration mandatory with automatic granting by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply.

Lhůta pro připomínky: 26. 8. 2019
G/TBT/N/CHN/1348

16. 8.

Motorová vozidla

Navržené nařízení za účelem implementování Zákona o kontrole znečištění ovzduší, k regulaci stahování vozidel z důvodu ochrany životního prostředí, ke kontrole znečištění ovzduší, k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

The drafted regulation to implement the Law of Air Pollution Control to regulate vehicle recall for environmental protection and human health.

Lhůta pro připomínky: 15. 10. 2019

 Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, .

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět