Notifikace technických předpisů WTO - 35. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 35. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/MEX/457

19. 8.

Pneumatiky

Oznámený text stanoví bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro tuzemské a dovážené protektorované radiální a diagonální pneumatiky pro osobní automobily, dodávky, lehké nákladní automobily, autobusy a nákladní vozidla uváděné na trh ve Spojených státech mexických.

The notified text establishes the safety requirements and test methods for domestic and imported retreaded radial and diagonal tyres for cars, vans, light trucks, buses and lorries marketed in the United Mexican States.

Lhůta pro připomínky: 12. 10. 2019
G/TBT/N/CHN/1349

26. 8.

Hnojiva

Tato norma specifikuje podmínky a definice, požadavky, zkušební metody a kontrolní pravidla pro toxické a škodlivé prvky v hnojivech.

This standard specifies the terms and definitions, requirements, testing methods and inspection rules for toxic and harmful elements in fertilizers.

Lhůta pro připomínky: 25. 10. 2019
G/TBT/N/IND/106

29. 8.

Bezpečnostní požadavky na zpětná odrazová světla u jízdních kol

Jízdní kola - zpětná odrazová světla, nařízení o kontrole kvality z roku 2019.

Bicycles- Retro Reflective Devices (Quality Control) Order, 2019.

Lhůta pro připomínky: 28. 10. 2019
G/TBT/N/IND/107

29. 8.

Domácí plynová kamna na zkapalněný ropný plyn

Domácí plynová kamna na zkapalněný ropný plyn - nařízení o kontrole kvality z roku 2019.

Domestic Gas Stoves for use with Liquefied Petroleum Gases (Quality Control) Order, 2019.

Lhůta pro připomínky: 28. 10. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět