Notifikace technických předpisů WTO - 37. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 37. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/BRA/909

9. 9.

Radiofarmaka

Tento návrh usnesení je doplňkem revize usnesení - RDC 64, ze dne 18. prosince 2009, která zavádí registraci pro radiofarmaka a navrhuje nezbytnou dokumentaci pro registrační protokol pro radiofarmaka.

This draft resolution is a complement for the revision of the Resolution – RDC 64,18 December 2009, which establishes the market authorization for radiopharmaceuticals, and proposes the documenting necessary for the protocol of market authorization for radiopharmaceuticals.

Lhůta pro připomínky: 4. 11. 2019
G/TBT/N/BRA/910

9. 9.

Radiofarmaka

Tento návrh normativních pokynů je doplňkem revize usnesení - RDC číslo 64 ze dne 18. prosince 2009 a stanoví seznam radiofarmak, který představuje návod pro jejich bezpečné a účinné prokázání.

This draft normative instruction is a complement for the revision of the Resolution – RDC number 64, December 18th, 2009, and establishes the list of radiopharmaceuticals that can present the literature for security and efficacy demonstration.

Lhůta pro připomínky: 4. 11. 2019
G/TBT/N/BRA/911

9. 9.

Produkty moderních terapií

Tento návrh usnesení definuje registraci produktů pro moderní terapie lidského původu a stanoví další opatření.

This Draft Resolution defines the market authorization for products of advanced therapies of human origin and gives other measures.

Lhůta pro připomínky: 18. 10. 2019
G/TBT/N/USA/1522

9. 9.

Strukturální překližka

Národní institut pro standardy a technologie (NIST) požaduje veřejný komentář k navrhované revizi standardu dobrovolných produktů (PS) 1-09, strukturální překližka.

The National Institute of Standards and Technology (NIST) is soliciting public comment on a proposed revision to Voluntary Product Standard (PS) 1-09, Structural Plywood.

Lhůta pro připomínky: 7. 10. 2019
G/TBT/N/USA/1523

11. 9.

Emise z lodních vznětových motorů

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje změnit národní program lodních vznětových motorů tak, aby poskytoval úlevy při řešení problémů souvisejících s vyhledáváním a instalací certifikovaných lodních vznětových motorů úrovně 4 v určitých vysokorychlostních komerčních plavidlech.

The Environmental Protection Agency (EPA) is proposing to amend the national marine diesel engine program to provide relief provisions to address concerns associated with finding and installing certified Tier 4 marine diesel engines in certain high-speed commercial vessels.

Lhůta pro připomínky: 7. 10. 2019
G/TBT/N/USA/1524

11. 9.

Žárovky pro všeobecné použití

Zákon o energetické politice a ochraně přírody z roku 1975, ve znění pozdějších předpisů (EPCA), nařizuje DOE zahájit tvorbu pravidel pro lampy pro všeobecný provoz (GSLs). The Energy Policy and Conservation Act of 1975, as amended (EPCA), directs DOE to initiate a rulemaking for general service lamps (GSLs).

Lhůta pro připomínky: 4. 11. 2019
G/TBT/N/VNM/151

11. 9.

Ocelové profily válcované za tepla

Tento návrh technického předpisu stanoví technické požadavky a požadavky na hospodaření s ocelovými profily válcovanými za tepla.

This draft Technical Regulation prescribes the technical requirements and management requirements for hot-rolled steel sections.

Lhůta pro připomínky: 10. 11. 2019
G/TBT/N/VNM/152

13. 9.

Opatření týkající se obchodování s plyny

Tento návrh oběžníku upravuje měření a kvalitu obchodování s plyny, mezi které patří zkapalněný ropný plyn (LPG), zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG) a registrace institucí zabývajících se přípravou plynu.

This draft Circular regulates measurement and quality in trading of gases, which include Liquefied Petroleum Gas (LPG), Liquefied natural gas (LNG) and Compressed natural gas (CNG) and registration of gas preparation institutions.

Lhůta pro připomínky: 12. 11. 2019
G/TBT/N/VNM/153

13. 9.

Kontrola kvality dováženého zboží

Tento návrh oběžníku provádí oznámení o shodě technického předpisu a státní kontrole kvality dováženého zboží, které by mohlo působit nebezpečně.

This draft Circular guides the technical regulation conformity announcement and state inspection of quality of imported goods likely to cause unsafe.

Lhůta pro připomínky: 12. 11. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět