Notifikace technických předpisů WTO - 39. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 39. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/BRA/912

23. 9.

Česnek

Návrh textu stanoví požadavky na původ, kvalitu, balení a označování česneku.

The draft text establishes the identity, quality, packaging and labelling requirements for garlics.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/BRA/913

23. 9.

Osivo a sazenice zeleniny, koření, léčivých a aromatických druhů.

Cílem oznámeného technického předpisu je stanovit normy pro původ a kvalitu pro produkci osiva a sadby zeleniny, koření, léčivých a aromatických druhů koření a pro jejich uvádění na trh.

The notified technical regulation aims to establish the standards of identity and quality for production and marketing of seeds and seedlings of vegetables, spices, medicinal and aromatics species.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/BRA/914

24. 9.

Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití

Tento návrh usnesení navrhuje revizi usnesení - RDC číslo 3 ze 4. února 2011, které stanoví minimální požadavky na jakost a původ pro sterilní injekční dásňové stříkačky pro jedno použití.

This draft resolution proposes the revision of the Resolution – RDC number 3, 4 February 2011, which establishes the minimum requirements of quality and identity for Sterile hypodermic syringes for single use.

Lhůta pro připomínky: 8. 11. 2019
G/TBT/N/BRA/915

24. 9.

Jednorázové infúzní a transfúzní soupravy

Tento návrh usnesení navrhuje revizi rezoluce - RDC číslo 4 ze 4. února 2011, která stanoví minimální požadavky na původ a kvalitu transfúze a souprav infuzních a transfuzních pump pro jedno použití.

This draft resolution proposes the revision of the Resolution – RDC number 4, 4 February 2011, which establishes the minimum requirements of identity and quality for transfusion, infusion and transfusion pumps sets for single use.

Lhůta pro připomínky: 8. 11. 2019
G/TBT/N/BRA/916

24. 9.

Sterilní podkožní a dásňové injekční stříkačky pro jedno použití

Tento návrh usnesení navrhuje revizi usnesení - číslo RDC č. 5 ze 4. února 2011, které stanoví minimální požadavky na původ a kvalitu injekčních podkožních a dásňových stříkaček.

This draft resolution proposes the revision of the Resolution – RDC number 5, 4 February 2011, which establishes the minimum requirements of identity and quality for hypodermic and gingival syringes.

Lhůta pro připomínky: 8. 11. 2019
G/TBT/N/USA/1527

27. 9.

Systém norem NSPS

Tato akce navrhuje přehodnocení změn systému NSPS (nových norem pro výkon zdrojů znečištění).

This action proposes reconsideration of amendments to the new source performance standards (NSPS).

Lhůta pro připomínky: 25. 11. 2019
G/TBT/N/USA/1528

27. 9.

Emise

EPA předkládá výsledky přezkumu týkajícího se zbytkového rizika a technologie (RTR) národních emisních norem pro látky znečišťující ovzduší pro různá zařízení na výrobu nátěrů (MCM NESHAP), jak to vyžaduje Zákon o čistotě ovzduší (CAA).

EPA is proposing the results of a residual risk and technology review (RTR) of the National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Miscellaneous Coating Manufacturing (MCM NESHAP) facilities, as required by the Clean Air Act (CAA).

Lhůta pro připomínky: 21. 10. 2019
G/TBT/N/USA/1530

27. 9.

Emise

EPA navrhuje změny národních emisních norem pro nebezpečné látky znečišťující ovzduší (NESHAP) pro výrobu celulózových výrobků tak, aby byly zohledněny výsledky přezkumu zbytkového rizika a technologie (RTR), které musí EPA provádět v rámci Zákona o čistotě ovzduší (CAA).

EPA is proposing amendments to the National Emissions Standards for Hazardous Air

Pollutants (NESHAP) for Cellulose Products Manufacturing to address the results of the

residual risk and technology review (RTR) that the EPA is required to conduct under the Clean Air Act (CAA).

Lhůta pro připomínky: 24. 10. 2019
G/TBT/N/USA/1531

27. 9.

Emise

EPA navrhuje změny národních emisních norem pro nebezpečné látky znečišťující ovzduší (NESHAP) pro výrobu celulózových výrobků tak, aby byly zohledněny výsledky přezkumu zbytkového rizika a technologie (RTR), které musí EPA provádět v rámci Zákona o čistotě ovzduší (CAA).

EPA is proposing amendments to the National Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) for Cellulose Products Manufacturing to address the results of the residual risk and technology review (RTR) that the EPA is required to conduct under the Clean

Air Act (CAA).

Lhůta pro připomínky: 4. 12. 2019
G/TBT/N/USA/1532

27. 9.

Emise

EPA provádí přezkum zbytkového rizika a technologie (RTR) národních emisních norem

pro nebezpečné látky znečišťující ovzduší (NESHAP) pro kategorie zdrojů papírových a

jiných síťových povlaků (POWC), která je vyžadována podle Zákona o čistotě ovzduší

(CAA).

EPA is conducting the residual risk and technology review (RTR) of the National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) for the Paper and Other Web Coating

(POWC) source category that is required under the Clean Air Act (CAA).

Lhůta pro připomínky: 4. 11. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět