Notifikace technických předpisů WTO - 41. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 41. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/BRA/919

8. 10.

Výrobky na bázi kanabinoidů

Tato rezoluce stanoví zrušení kritérií a postupu pro dovoz kanabidiolu a výrobků v kombinaci s jinými kanabinoidy na osobu pro osobní potřebu.

This Resolution establishes the revocation of the criteria and procedure for import of cannabidiol based products in combination with other cannabinoids, per individual person, for personal use.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/IND/108

8. 10.

Ocel a výrobky z ní

Cílem tohoto nařízení je zajistit shodu s ocelemi a výrobky z oceli uvedenými v příloze tohoto nařízení se stanovenými indickými normami.

This Order seeks to ensure conformity to steel & steel products listed in schedule to the specified Indian Standards.

Lhůta pro připomínky: 7. 12. 2019
G/TBT/N/BRA/920

10. 10.

Mycobacterium massiliense

Toto usnesení ruší usnesení - RDC 22 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví žádost o přístup k získání kmene bakterie - Mycobacterium massiliense.

This resolution revokes the Resolution – RDC 22, 20 May 2009, which establishes the access request for acquisition of the strain Mycobacterium massiliense.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/IND/109

10. 10.

Zlaté šperky a zlaté artefakty

Povinné označování předmětů ze vzácných kovů (zlaté šperky a zlaté artefakty) puncovní značkou a prodeje prostřednictvím certifikovaných prodejen.

Compulsory selling of Precious metals articles (Gold jewellery and gold artefacts) through certified sales outlets and with Hallmark.

Lhůta pro připomínky: 9. 12. 2019
G/TBT/N/USA/1534

11. 10.

Národní ekologický program USA (USDA)

"Sunset Review" - tento dokument oznamuje obnovení výjimek pro látky uvedené v národním seznamu povolených a zakázaných látek (národní seznam) v rámci ekologických předpisů Ministerstva zemědělství USA (USDA).

Sunset Review - this document announces the renewal of substance exemptions as listed on the National List of Allowed and Prohibited Substances (National List) within the U.S. Department of Agriculture's (USDA) organic regulations.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 G/TBT/N/USA/1535

11. 11.

Chemické látky

EPA navrhuje významná nová pravidla použití (SNURs) podle Zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro sedm chemických látek, které jsou předmětem předvýrobního oznámení (PMNs).

EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for seven chemical substances which are the subject of premanufacture notices (PMNs).

Lhůta pro připomínky: 7. 11. 2019
 G/TBT/N/USA/1536

11. 10.

Pozemní mobilní stanice (ESIM)

V tomto dokumentu Federální komunikační komise (Komise) mění svá pravidla za účelem usnadnění rozmístění pozemních stanic v pohybu (ESIM) komunikujících s geostacionárními (GSO) družicovými službami pevné družicové služby (FSS).

In this document, the Federal Communications Commission (Commission) amends its rules to facilitate the deployment of earth stations in motion (ESIMs) communicating with geostationary (GSO) fixed-satellite service (FSS) satellite systems.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět