Notifikace technických předpisů WTO - 43. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 43. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/MEX/459

21. 10.

Obaly a transport radioaktivních látek

Tato oficiální mexická norma je použitelná na štěpné látky a jiné radioaktivní materiály, které se přepravují, na přepravní jednotky, obaly a kontejnery používané při jejich přepravě po vodě a po zemi.

This Official Mexican Standard is applicable to fissile substances and other radioactive materials that are transported, to transport units, packages, packages and containers used during their transport by water and land.

Lhůta pro připomínky: 3. 12. 2019
G/TBT/N/USA/1537

22. 10.

Hračky a výrobky pro péči o děti

Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků (CPSC) navrhuje pravidlo, podle kterého určitá nedokončená vyráběná vlákna nebudou obsahovat prvky ASTM F963 nebo specifické ftaláty, které překračují limity stanovené ve stanovách a nařízeních CPSC pro dětské hračky a předměty pro péči o děti.

The Consumer Product Safety Commission (CPSC) is proposing a rule to determine that certain unfinished manufactured fibers would not contain the ASTM F963 elements or specified phthalates that exceed the limits set forth under the CPSC's statutes and regulations for children's toys and child care articles.

Lhůta pro připomínky: 23. 12. 2019
G/TBT/N/USA/1538

22. 10.

Kamerové systémy zpětné viditelnosti pro motorová vozidla

Předběžné oznámení o navrhovaných pravidlech - NHTSA žádá o veřejné připomínky k povolení kamerových systémů zpětné viditelnosti, běžně označovaných jako „kamerové monitorovací systémy“ nebo „CMS“, jako alternativy k vnitřním a vnějším zpětným zrcátkům.

Advance notice of proposed rulemaking - NHTSA seeks public comment on permitting camera-based rear visibility systems, commonly referred to as "Camera Monitor Systems" or "CMS," as an alternative to inside and outside rearview mirrors.

Lhůta pro připomínky: 9. 12. 2019
G/TBT/N/USA/1539

22. 10.

Chemické látky

EPA navrhuje významná nová pravidla pro použití (SNURs) podle Zákona o kontrole toxických látek (TSCA) pro 31 chemických látek, které byly předmětem předvýrobního oznámení (PMNs).

EPA is proposing significant new use rules (SNURs) under the Toxic Substances Control Act (TSCA) for 31 chemical substances which were the subject of premanufacture notices (PMNs).

Lhůta pro připomínky: 12. 11. 2019
G/TBT/N/USA/1540

22. 10.

Kapaliny pro elektronické cigarety

Přijaté pravidlo zakazuje prodej elektronických tekutin s charakteristickými příchutěmi.

The rule adoption - Prohibits the sale of electronic liquids with characterizing flavors.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/USA/1541

22. 10.

Prodej a distribuce elektronických cigaret s ochuceným nikotinem

Přijetí pravidla zakazujícího výrobu, distribuci, prodej nebo nabídku k prodeji nebo držení s úmyslem vyrábět, distribuovat, prodávat nebo nabízet k prodeji výrobky elektronického systému dodávající ochucený nikotin spotřebitelům.

The rule adoption - Prohibits the manufacture, distribution, sale, or offer for sale of, or the possession with intent to manufacture, distribute, sell, or offer for sale flavored electronic nicotine delivery system products to consumers.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 G/TBT/N/BRA/927

22. 10.

Části a příslušenství motorových vozidel

Text navrhující úpravy požadavků na posuzování shody spojek točnice používaných v silničním vozidle pro přepravu nákladu a nebezpečných produktů.

Text proposing adjustments to the fifth wheel couplings conformity assessment requirements used in a road vehicle for the transportation of cargo and dangerous products.

Lhůta pro připomínky: 16. 12. 2019
G/TBT/N/CHN/1399

22. 10.

Osobní automobily

Tato norma specifikuje metody hodnocení a index spotřeby paliva a průměrné spotřeby paliva v podniku (CAFC) u osobních automobilů, které budou zavedeny od roku 2021.

This standard specifies the evaluation methods and index of the fuel consumption and the corporation average fuel consumption (CAFC) for passenger cars that will be implemented from 2021.

Lhůta pro připomínky: 21. 12. 2019
 G/TBT/N/USA/1542

25. 10.

Ochucené vapingové produkty

Přijetí nouzového pravidla - implementace výkonného nařízení guvernéra k řešení krize vapingu a zákazu produktů ochucených vapingových výrobků.

Emergency rule adoption - Implementation of Governor's Executive Order to Address Vaping Crisis and Ban Flavored Vaping Products.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět