Notifikace technických předpisů WTO - 44. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 44. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/IND/110

28. 10.

Klimatizační jednotky a související součásti

Klimatizace a související součásti, hermetický kompresor a zařízení pro snímání teploty.

Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressor and Temperature Sensing Control.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
G/TBT/N/USA/1543

28. 10.

Ekologické látky

Toto navrhované pravidlo by změnilo oddíl Národního seznamu povolených a zakázaných látek tak, aby prováděná doporučení byla předkládána prostřednictvím Národní rady pro ekologické normy (NOSB).

This proposed rule would amend the National List of Allowed and Prohibited Substances section of the United States Department of Agriculture's (USDA's) organic regulations to implement recommendations by the National Organic Standards Board (NOSB).

Lhůta pro připomínky: 17. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/928

29. 10.

Zdravotnické prostředky

Tento návrh usnesení navrhuje aktualizaci usnesení - RDC číslo 185 ze dne 22. října 2001, která stanoví klasifikaci rizik, povolení k prodeji a technické požadavky na označování a používání zdravotnických prostředků.

This draft resolution proposes the updating of the Resolution – RDC number 185, 22 October 2001, which establishes the risk classification, market authorization and technical requirements for labelling and usage instructions of medical devices.

Lhůta pro připomínky: 30. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/929

29. 10.

Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro

Tento návrh usnesení navrhuje aktualizaci usnesení - RDC číslo 36 ze dne 26. srpna 2015, které stanoví klasifikaci rizik, kontrolní systém oznamování, registraci, povolení k přístupu na trh a technické požadavky na označování a použití zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro.

This draft resolution proposes the updating of the Resolution – RDC number 36, August 26th, 2015, which establishes the risk classification, control scheme of notification, registration, market authorization and technical requirements for labelling and usage instructions of medical devices for in vitro diagnosis.

Lhůta pro připomínky: 30. 12. 2019
 G/TBT/N/USA/1544

29. 10.

Doprava zkapalněného zemního plynu

Toto pravidlo navrhuje povolit přepravu chlazené kapaliny methan známé jako zkapalněný zemní plyn (LNG) po železnici v železničním cisternovém voze.

This rulemaking proposes to authorize the transportation of Methane, refrigerated liquid by rail in the specification rail tank car.

Lhůta pro připomínky: 23. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/930

30. 10.

Zemědělské produkty, jejich vedlejší produkty a zbytky ekonomické hodnoty

Cílem oznámeného technického předpisu je regulovat klasifikaci (posuzování shody) zemědělských produktů, jejich vedlejších produktů a zbytků ekonomické hodnoty v přístavech, na letištích a na hraničních stanovištích při dovozu.

The notified technical regulation aims to regulate the classification (conformity assessment) of agricultural products, their by-products and residues of economic value in ports, airports and border posts, upon importation.

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.
 G/TBT/N/IND/111

30. 10.

Plavené sklo průhledné

Průhledné plavené sklo (kontrola kvality), vyhláška, 2019

Transparent Float Glass (Quality Control) Order, 2019

Lhůta pro připomínky: 29. 12. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět